Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

นอกจาก Duolingo แล้ว ในวันเดียวกันก็มีสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) ที่ประกาศรับเงินเพิ่มทุนอีกรายนั่นคือ Udemy ซึ่งเป็นมาร์เก็ตเพลสสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ โดยรับเงินเพิ่มทุนซีรี่ส์ F 50 ล้านดอลลาร์ ที่มูลค่ากิจการ 3,250 ล้านดอลลาร์ ผู้ลงทุนรอบนี้นำโดย Learn Capital

Udemy มีผู้สมัครเรียนบนแพลตฟอร์มมากกว่า 35 ล้านคน มีผู้สอนกว่า 57,000 คน และมีคอร์สเรียนมากกว่า 130,000 คอร์ส

ปัจจุบันรายได้สำคัญของ Udemy มาจากบริการตัวใหม่ Udemy for Business ที่ขายให้กับลูกค้าระดับองค์กร เพื่อนำคอร์สที่คัดเลือกแล้วกว่า 7,000 หัวข้อ ไปใช้สำหรับฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร โดย Udemy บอกว่ารายได้ธุรกิจส่วนนี้สูงกว่าระดับ 100 ล้านดอลลาร์ต่อปีแล้ว

ที่มา: Udemy

alt="Udemy"

Get latest news from Blognone