Tags:
Node Thumbnail

Next.js เฟรมเวิร์คเว็บ React แบบ server side render (SSR) ออกเวอร์ชั่น 10.0 โดยมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มขึ้นหลายอย่าง เช่น

  • Image Component: ทำ lazy loading ให้อัตโนมัติ พร้อมปรับภาพตามขนาด responsive ได้เอง พร้อมย่อภาพตามอุปกรณ์ที่ใช้งานจริง ไปจนถึงแปลงฟอร์แมตเป็นภาพฟอร์แมตใหม่ๆ เช่น WebP
  • Internationalized Routing: สร้าง URL สำหรับหลายภาษา เลือกสร้าง routing ได้ทั้งแบบ subpath หรือแบบโดเมน พร้อมตรวจสอบภาษาของผู้ใช้จากเบราว์เซอร์
  • Next.js Analytics; เก็บข้อมูลประสิทธิภาพเว็บจากเบราว์เซอร์ ตรวจจับว่าหน้าใดโหลดช้า
  • Next.js Commerce: ไม่เกี่ยวกับเฟรมเวิร์คโดยตรงแต่เป็นชุดเริ่มต้นทำเว็บอีคอมเมิร์ชที่ปล่อยออกมาพร้อมกัน

ในเวอร์ชั่นนี้รองรับ React 17 โดยไม่พบจุดที่ทำให้เข้ากันไม่ได้แต่อย่างใด แม้จะมีฟีเจอร์ใหม่หลายอย่างแต่ตัวจาวาสคริปต์ที่ฝั่งเบราว์เซอร์ก็เล็กลง 16%

ที่มา - Next.js

No Description

Get latest news from Blognone