Tags:
Node Thumbnail

ต่อเนื่องจากคำสั่งคุ้มครองของศาลแคลิฟอร์เนียห้ามรัฐบาลแบน WeChat ในสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งครั้งนั้นโจทก์คือกระทรวงพาณิชย์ ก่อนที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะยื่นอุทธรณ์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

ล่าสุดศาลอุทธรณ์ (the Ninth Circuit Court of Appeals) ปฏิเสธคำร้องของกระทรวงยุติธรรมแล้ว โดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า รัฐบาลได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายที่ร้ายแรงและแก้ไขไม่ได้

แม้สถานการณ์ตอนนี้ WeChat จะยังคงสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ แต่ก็มีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังหาช่องทางในการแบนการทำธุรกรรมผ่าน WeChat Pay (รวมถึง Alipay) อยู่ด้วย

ที่มา - Reuters, Bloomberg

ภาพจาก Shutterstock

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 27 October 2020 - 17:11 #1182658

ศาลยุติธรรมจริงๆ

By: big50000
AndroidSUSEUbuntu
on 27 October 2020 - 17:46 #1182668
big50000's picture

โดนศาลตื้บกลับไป 1 ea

By: readonly
iPhone
on 27 October 2020 - 19:30 #1182683
readonly's picture

ศาลของเค้าพึ่งได้จริงๆ