Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Area 120 หน่วยบ่มเพาะนวัตกรรมในกูเกิล เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ Orion WiFi เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คนใช้งานมือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะได้ในเวลาที่อินเทอร์เน็ตมือถือของตัวเองไม่สามารถใช้งานได้ เช่น เวลาที่ต้องเข้าอาคาร เริ่มใช้งานในสหรัฐฯ ก่อน

ผู้ให้บริการ WiFi สาธารณะ สามารถขายความสามารถการเชื่อมต่อให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมผ่านแพลตฟอร์ม Orion WiFi ซึ่งกูเกิลบอกว่าวิธีนี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายและห้างร้านต่างๆ สร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีแก่ลูกค้าได้ และในมุมผู้ใช้งานก็จะสามารถเชื่อมต่อ WiFi สาธารณะได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้

Google Fi และ Republic Wireless เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายรายแรกๆ ที่เข้าร่วมโปรเจกต์ Orion WiFi และยังมีการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการ Wi-Fi อย่าง Cisco Systems, CommScope (RUCKUS) และ Juniper Mist รวมถึง Boingo ผู้ให้บริการ Wi-Fi สาธารณะรายใหญ่ในสหรัฐฯ เป็นต้น

No Description

ที่มา - กูเกิล

Get latest news from Blognone