Tags:
Node Thumbnail

ปัญญาประดิษฐ์ในกลุ่มปัญหาที่ใช้การฝึกฝน (Reinforcement Learning - RL) เป็นโจทย์สำคัญของวงการปัญญาดิษฐ์ นับตั้งแต่การสร้างปัญญาประดิษฐ์สำหรับเล่นเกม, ควบคุมหุ่นยนต์, หรือแม้แต่ควบคุมรถยนต์ในรถไร้คนขับ ที่ผ่านมาวงการวิจัยมักอาศัยการพัฒนาโมเดลจากโลกเสมือนเป็นโมเดลสามมิติ แต่โลกเสมือนก็ต่างจากโลกจริงหลายส่วน ล่าสุดกูเกิลเปิด Real-World RL (RWRL) เฟรมเวิร์คโอเพนซอร์สสำหรับการจำลองสภาพแวดล้อมที่เหมือนจริง

ข้อจำกัดที่เหมือนจริง เช่น ระบบความปลอดภัยที่ห้ามไม่ให้หุ่นเคลื่อนที่เร็วเกินไป, คำสั่งไปถึงหุ่นยนต์โดยใช้เวลานาน (delay), คำสั่งมีสัญญาณรบกวน, เซ็นเซอร์มีสัญญาณรบกวน, สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป (พื้นลื่น, หุ่นยนต์เปลี่ยนรูปร่างหรือน้ำหนัก)

การจำลองข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้โมเดลที่กำลังพัฒนาใกล้พร้อมใช้งานมากขึ้น และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับการทดสอบบนหุ่นยนต์จริงมากเกินไป

ที่มา - Google AI Blog

No Description

ภาพจากโครงการ Everyday Robot ของ X มุ่งสร้างหุ่นยนต์ที่สอนให้ทำงานตามมนุษย์ต้องการได้

Get latest news from Blognone

Comments

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 14 August 2020 - 08:43 #1171332
sian's picture

โมเดลที่ลังพัฒนา

โมเดลที่กำลังพัฒนา

By: Hoo
AndroidWindows
on 14 August 2020 - 11:18 #1171374

Project Maverick Hunter ต้องมาแล้ว 😆😆😅

By: TheOrbital
iPhoneWindows PhoneAndroidSymbian
on 14 August 2020 - 12:28 #1171397
TheOrbital's picture

อนาคตอันไม่ไกลนี้ RWRL ก็พัฒนารุดหน้าให้ยิ่งสมจริงเพื่อพัฒนาโปรแกรมหุ่นให้สมจริง
หุ่น RL ก็พัฒนาให้เหมือนจริงใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น
สุดท้ายแม้แต่สภาพแวดล้อมภายใน RWRL ก็เหมือนโลกจริงจนแยกไม่ออก
ตัวหุ่น RL ก็มีความเคลื่อนไหวและความรู้สึกเหมือนมนุษย์จริงมาก

แล้ว The Matrix ก็ถือกำเนิดขึ้น