Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลสร้างกรรมการ Open Usage Commons (OUC) สำหรับควบคุมการใช้ชื่อและโลโก้ของโครงการโอเพนซอร์สของตัวเอง โดยส่งโครงการโอเพนซอร์สเข้าร่วม ได้แก่ Istio, Gerrit, และ Angular

แม้ว่าโครงการเหล่านี้จะเป็นโอเพนซอร์สทำให้ใช้โค้ดได้อิสระ แต่ตัวเครื่องหมายการค้าอย่างชื่อโครงการและโลโก้นั้นเป็นทรัพย์สินของกูเกิลโดยตรงที่อาจจะบังคับการใช้งานอย่างไรก็ได้ OUC จะกำหนดแนวทางการใช้งานตลอดจนการทดสอบความเข้ากันได้กับโครงการที่ต่อยอดไปจากโครงการหลัก แนวทางแบบนี้คล้ายกับแอนดรอยด์ที่กูเกิลควบคุมผู้ผลิตโทรศัพท์ที่จะระบุว่าเป็นโทรศัพท์แอนดรอยด์ได้ต่อเมื่อผ่านการทดสอบจากกูเกิลเท่านั้น โดย OUC ควบคุมโดยกรรมการที่กูเกิลตั้งขึ้น เริ่มต้นมีกรรมการ 6 คน

ไอบีเอ็มที่ร่วมโครงการ Istio แต่ต้นแสดงความไม่เห็นด้วยกับการตั้ง OUC ครั้งนี้โดยระบุว่ากระบวนการไม่เปิดกว้างต่อภายนอกมากพอ และกูเกิลเคยตกลงว่าจะส่ง Istio เข้า CNCF เมื่อโครงการพร้อม ทำให้ไอบีเอ็มเรียกร้องให้กูเกิลทำตามสัญญาเดิม

ที่มา - Open Usage Commons, Istio, IBM

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: JomMarn
iPhoneAndroid
on 9 July 2020 - 15:48 #1166386
JomMarn's picture

ชื่อเหมือนกับ OUC48