Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ซิสโกได้มีการตีพิมพ์บทความวิจัยถึงสถิติการใช้ไอพี โดยพบว่าระบบการแปลงไอพีหรือ NAT (Network Address Translation) ที่ใช้เพื่อทดแทนจำนวนไอพีที่ขาดแคลนนั้นกำลังจะหมดอายุขัยของมันลง เมื่อปริมาณการใช้ไอพีกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่าไอพีจะหมดโลกไปใน 2 ถึง 10 ปีข้างหน้านี้

 ผลการวิจัยนี้แสดงถึงการผลักดันให้โลกหันไปใช้ IPv6 อย่างเต็มตัว ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริการหลายๆ อย่างซึ่งใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างในวันนี้สามารถทำงานได้เต็มที่เช่น VOiP ตลอดจนบริการจำพวก Peer-To-Peer อื่นๆ

แน่นอนว่าคนที่ได้ประโยชน์มหาศาลจากการอัพเกรดไปใช้ IPv6 คือซิสโก แต่โดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าบทความนี้น่าเชื่อถือทีเดียว

ว่าแต่เราเตอร์ที่บ้านผมไม่รับ IPv6 แฮะ.......

 ที่มา - Cisco

Get latest news from Blognone

Comments

By: iannnnn
WriterAndroid
on 18 October 2005 - 02:01 #1914
iannnnn's picture

แล้วก็ได้เวลาอัพเกรดกันยกโลกอีกครั้ง

By: jane on 23 November 2005 - 02:21 #2379

SOHO router คง upgrade firmware ได้

พวก router รุ่นใหญ่ๆ คงต้องซื้อ ASIC Card มาเสริม

os เก่าๆ โล๊ะทิ้ง ms ได้ขาย xp อีกล่ะ *nix ทั้งหลายสบายหน่อย