Tags:
Node Thumbnail

หลังจากประกาศควบกิจการไปเมื่อปี 2018 และเพิ่งจะควบเสร็จเต็มรูปแบบเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมา ล่าสุด T-Mobile ประกาศปลดพนักงานในเครือ Sprint หลายร้อยคน เนื่องจากมีตำแหน่งซ้ำซ้อน

ไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการว่า T-Mobile ปลดพนักงานไปทั้งหมดกี่คน แต่มีพนักงานของ Sprint กว่า 400 คนที่ฟังการแจ้งข่าวจาก James Kirby รองประธานบริษัท แผนกของ Sprint ที่คาดว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือ BISO ซึ่งดูแลเกี่ยวกับการขายให้กับธุรกิจขนาดเล็ก

พนักงานที่ถูกปลดจะยังคงอยู่ในตำแหน่งอีก 2 เดือนและจะได้รับค่าชดเชย 2 สัปดาห์ต่อจำนวนปีที่ทำงาน นอกจากนี้ T-Mobile ก็เปิดรับสมัครพนักงานใหม่กว่า 200 ตำแหน่ง พร้อมทั้งขอให้พนักงานที่ถูกปลดเข้ามาสมัครอีกด้วย

No Description

ที่มา - Android Authority

Get latest news from Blognone

Comments

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 18 June 2020 - 10:31 #1163329
hisoft's picture

ปลดเพราะตำแหน่งซ้ำซ้อน ตามด้วยเปิดรับสมัครเพราะมีตำแหน่งว่างและเชิญให้คนที่ถูกปลดกลับมาสมัคร อื้มมม

ถ้าเพราะตำแหน่งไม่ตรงกันนี่เปิดให้ทำเรื่องขอย้ายแผนกจะเสียอะไรมั้ยครับ? ทำให้อายุงานเยอะ?