Tags:
Node Thumbnail

SIX Group บริษัทกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อสถาบันการเงินในสวิสเซอร์แลนด์เปิดตัว QR-bill มาตรฐานใบเสร็จรับเงินที่ทำให้ผู้ใช้สามารถจ่ายเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นแอปธนาคารหรือไปจ่ายเงินยังจุดจ่ายที่รองรับเช่นไปรษณีย์หรือตู้รับจ่ายอัตโนมัติ

มาตรฐานนี้มีแกนกลางเป็น Swiss QR Code สำหรับรับจ่ายเงินแบบเดียวกับ Thai QR Payment ของบ้านเรา โดยข้อมูลภายในกำหนดช่องทางการชำระเงินเอาไว้ แต่ตัวมาตรฐาน QR-bill ยังกำหนดตำแหน่งของข้อมูลรอบข้าง ทั้งตัวใบเสร็จ, ตำแหน่งของข้อมูลต่างๆ เช่น ยอดเงินรวม, และข้อมูลภาษีที่ในใบเสร็จอาจจะมีอัตราภาษีได้หลายอัตรา

มาตรฐานใบเสร็จกำหนดขนาดกระดาษและขนาดตัวอักษร ทำให้องค์กรขนาดใหญ่สามารถประมวลผลใบเสร็จด้วยซอฟต์แวร์ธุรกิจในอนาคต ตัวมาตรฐานเริ่มใช้งานวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ในรายงานยังไม่ระบุว่าจะมีธนาคารใดร่วมในช่วงเปิดตัวบ้าง

ที่มา - SIX Group

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: sp on 10 June 2020 - 08:57 #1162034

Bill นี่ น่าจะแปลว่าใบแจ้งหนี้หรือเปล่าครับ ใบเสร็จน่าจะ Receipt

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 10 June 2020 - 10:49 #1162055 Reply to:1162034
panurat2000's picture

สวิสเซอร์แลนด์ => สวิตเซอร์แลนด์

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 10 June 2020 - 09:13 #1162035
itpcc's picture

เห็น QR code ขนาดใหญ่เหลือเกิน กะว่าไม่ต้องเก็บ meta ไว้ที่หน่วยกลางเลยสินะ


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P