Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ดีแทคเปิดตัวแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ในทักษะเทคโนโลยีในชื่อว่า "ห้องเรียนเด็กล้ำ" มีบทเรียนเกี่ยวกับ AI, การสร้าง data visualization, บทเรียนที่เน้นสร้างความเข้าใจและหาวิธีรับมือกับภัยร้ายในโลกออนไลน์ เป็นต้น ลงทะเบียนเข้าเรียนผ่าน learn.safeinternet.camp

หลักสูตรในห้องเรียนเด็กล้ำมี 2 ส่วนหลัก ดังนี้

ส่วนแรกคือ หลักสูตรการสร้างทักษะในการแยกแยะภัยในโลกออนไลน์ผ่านระบบการคิดเชิงวิพากษ์ และวิธีรับมืออย่างเป็นระบบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสมในโลกออนไลน์

  • Online Privacy & Sexual abuse เรียนรู้เรื่องลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล เรียนรู้เรื่องการละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
  • Diversity Respect to Stop Cyber Bullying เริ่มต้นจากการทำแบบสอบถาม เพื่อให้เข้าใจถึงความหลากหลายในสังคม จนเกิดทัศนคติที่ดีต่อความแตกต่าง เกิดความเคารพและยั้งคิดก่อนที่จะกลั่นแกล้งผู้อื่นให้เกิดความอับอายหรือเสียหาย โดยหลักสูตรนี้เป็นผลมาจากการวิจัยและศึกษาของดีแทคเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งล้อเลียนในโลกไซเบอร์ในกลุ่มเด็กนักเรียนในระดับมัธยมต้น – ปลายที่พบว่า กลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อในการกลั่นแกล้งรังแกมากที่สุดคือ นักเรียนที่เป็น LGBTQ เรื่องที่ล้อเลียนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวความแตกต่าง โดยเฉพาะความแตกต่างทางเพศ โดยงานวิจัยดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า เยาวชนที่เป็น LGBTQ กว่า 80% เคยถูกล้อเลียน โดยเฉลี่ยจะถูกกระทำสัปดาห์ละครั้งและสถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ก็คือ ห้องเรียนของเด็กเอง
  • Anatomy of Fake News เรียนรู้ความหมายและองค์ประกอบต่างๆ ของข่าวปลอม วิธีและเครื่องมือที่สามารถใช้ในการแยกแยะ และระบุข่าวปลอม

ส่วนที่ 2 คือ หลักสูตรที่สอนให้เยาวชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญ เช่น แชทบอท, ปัญญาประดิษฐ์, การแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) และการสร้างบอร์ดเกม เป็นต้น

No Description

ดีแทคมีแผนที่จะนำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรครูและอาจารย์ที่ทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่นักเรียนที่มีความเสี่ยงหรือกำลังประสบกับภัยออนไลน์

No Description

ที่มา - ข่าวประชาสัมพันธ์

Get latest news from Blognone

Comments

By: TheOrbital
iPhoneWindows PhoneAndroidSymbian
on 4 June 2020 - 15:51 #1161283
TheOrbital's picture

ดีจัง เมื่อก่อนเคยคิดเหมือนกันว่าเด็กสมัยนี้เค้ามีการสอนเรื่องพวกนี้ไหม เมื่อก่อนเคยมีวิชาสังคมศึกษา อยากให้ปัจจุบันมีวิชาสังคมออนไลน์ศึกษา เพราะเด็กทุกวันนี้เข้าสังคมออนไลน์พอๆกับเข้าสังคมจริงๆเลย แล้วก็เห็นแนวคิดแบบนั้นอยู่ในโครงการนี้ด้วย