Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Outlook Express ได้ฤกษ์เปลี่ยนชื่อซะที เนื่องจากภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยแย่ๆ ส่งผลกระทบต่อ Outlook ต้นฉบับเป็นอย่างมาก รวมไปถึงความสับสนของผู้ใช้ระหว่างสองตัวนี้ด้วย ชื่อใหม่ได้แก่ "Windows Mail" และจะมากับ Vista

อ่านความเห็นหลายๆ ที่ต่างพูดถึงโปรแกรมเมลของ MacOSX ที่ชื่อ Mail เฉยๆ (เรียกกันสับสนว่า Mail.app) ส่วนผมใช้ Thunderbird ต่อไปครับ

The new Outlook Express: Windows Mail demoed

Get latest news from Blognone