Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

AWS เปิดตัวโครงการ Cloud Development Kit for Kubernetes (cdk8s) เฟรมเวิร์คสำหรับการแปลงโค้ดภาษาโปรแกรมที่นักพัฒนาคุ้นเคยมามาสร้างคอนฟิก YAML สำหรับ Kubernetes

ก่อนหน้านี้ AWS มีโครงการ CDK อยู่ก่อนแล้วแต่เป็นการสร้างคอนฟิกสำหรับ CloudFormation ของ AWS เอง ในรอบนี้ cdk8s จะสามารถใช้งานกับ Kubernetes ใดๆ ก็ได้

cdk8s จะทำให้ออปเจกต์ใน Kubernetes ที่ต้องเขียนคอนฟิกกลายเป็นคลาสในภาษาโปรแกรม กระบวนการสร้างคอนฟิกสามารถใส่เงื่อนไขต่างๆ ลงไปในโค้ด เช่นคลัสเตอร์สำหรับพัฒนามีขนาดเล็กกว่าโปรดักชั่น หรือคนละ namespace โดยตอนนี้รองรับออปเจกต์มาตรฐานของ Kubernetes เอง, CRD และมีแผนจะรองรับ Helm chart

โครงการอยู่ในระดับอัลฟ่า รองรับภาษา JavaScript, TypeScript, และ Python โดยเตรียมรองรับ Java, .NET และ Go ต่อไป

ที่มา - AWS Blog

Get latest news from Blognone