Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

เฟซบุ๊กประกาศจัดตั้ง Oversight Board พร้อมเปิดเผยรายชื่อสมาชิกบอร์ด 20 คนแรกอย่างเป็นทางการหลังประกาศมาตั้งแต่ปี 2019 เพื่อคานอำนาจกับเฟซบุ๊กโดยตรง โดยเฉพาะในประเด็นเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับคอนเทนท์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

ประเด็นเรื่องพรมแดนระหว่างเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression / Free Speech) และ Hate Speech เป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันมาตลอดทั้งในระดับรัฐและสังคม แต่พอประเด็นนี้ขึ้นมาอยู่ในพรมแดนที่อาจเรียกได้ว่า "ไร้รัฐ" อย่างบนโซเชียลมีเดีย สิทธิขาดในการขีดเส้นแบ่งดังกล่าวเลยตกไปอยู่ในมืออยู่บริษัทเอกชนอย่างเฟซบุ๊ก ซึ่งก็นำไปสู่ข้อถกเถียงถึงสิทธิที่เฟซบุ๊กพึงมีในการขีดเส้นระหว่าง Free Speech และ Hate Speech (ไม่รวมพวกทฤษฎีสมคบคิด / โฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง ฯลฯ) และการกำหนดว่าเนื้อหาใดเข้าข่าย Hate Speech เนื้อหาใดไม่ใช่

การก่อตั้ง Oversight Board ของเฟซบุ๊กมีขึ้นเพื่อพยายามแก้ปัญหาข้างต้น โดยบอร์ดจะมีสิทธิขาดในการกำหนดนโยบายด้านคอนเทนท์ว่าคอนเทนท์แบบใด ควรอยู่หรือไม่ควรอยู่บนแพลตฟอร์ม ภายใต้กรอบของ Free Speech และปทัสถานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยไม่ได้สนใจผลกระทบและชื่อเสียงของเฟซบุ๊ก และเฟซบุ๊กต้องปฏิบัติตามด้วย

No Description

Oversight Board มีกฎ (charter / bylaw) ที่เป็นเหมือนธรรมนูญของบอร์ด ขณะที่สมาชิกของบอร์ดจะมีทั้งหมด 40 คน (เพิ่งได้ 20) กระบวนการคัดสรรสมาชิกจะเน้นไปที่ความหลากหลาย โดยเฟซบุ๊กมีส่วนช่วยในกระบวนการคัดสรร 40 คนแรก (หลังจากนั้นบอร์ดจะคัดเลือกกันเองตามกระบวนการ) สมาชิกบอร์ดทั้งหมดจะไม่มีส่วนได้เสียหรือความเกี่ยวข้องใด ๆ กับเฟซบุ๊ก (เฟซบุ๊กทำงานร่วมกับ Jenner & Block บริษัทกฎหมายเพื่อตรวจสอบด้วย) และเฟซบุ๊กจะไม่มีสิทธิสั่งปลดบอร์ด ขณะที่เงินกองทุนของบอร์ดก้อนแรก 130 ล้านเหรียญก็ไม่ได้มาจากเฟซบุ๊กเช่นกัน

No Description

ส่วนการตัดสินใจของบอร์ดก็จะประกาศสู่สาธารณะ และเฟซบุ๊กก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเปิดเผยด้วย ขณะที่ผู้ใช้งานก็สามารถยื่นอุทธรณ์ไปยังบอร์ดกรณีที่รู้สึกว่าคอนเทนท์ตัวเองที่ถูกนำออกจากเฟซบุ๊กไม่มีความเป็นธรรม นอกจากนี้บอร์ดจะออกรายงานประจำปีเพื่อชี้แจงและประเมินตัวเองว่าปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้มากน้อยแค่ไหน แล้วเฟซบุ๊กปฏิบัติตามมากน้อยแค่ไหน

Oversight Board จะเริ่มงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยจะอ้างอิงจากสถานการณ์ COVID-19 อีกที

ที่มา - Facebook, Oversight Board

Get latest news from Blognone

Comments

By: bahamutkung
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 7 May 2020 - 17:22 #1157241
bahamutkung's picture

คล้ายๆคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแฮะ ถ้าเกิดได้เกรดมากกว่าของไทยขึ้นมาคงขันขื่นน่าดู


"With the first link, the chain is forged. The first speech censured, the first thought forbidden, the first freedom denied, chains us all irrevocably."

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 7 May 2020 - 22:55 #1157288

ว้าววว น่าสนใจว่าทิศทางต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร และจะมีคนเอเชียหรือคนไทยได้เป็นบอร์ดกะเค้ามั้ย


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!

By: zyzzyva
Blackberry
on 7 May 2020 - 23:22 #1157292 Reply to:1157288

ใน 20 คนแรกก็มีคนเอเชียสี่คนแล้วนะ อินโดนีเซียคนนึง ไต้หวันคนนึง อินเดียคนนึง ปากีสถานคนนึง
https://www.oversightboard.com/news/announcing-the-first-members-of-the-oversight-board/

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 8 May 2020 - 22:34 #1157417 Reply to:1157292

โอ้ววววว ขอบคุณครับ


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!

By: orchidkit on 7 May 2020 - 23:15 #1157291

ผมหลอนการเน้นความหลากหลายจัง