Tags:
Node Thumbnail

สำนักข่าว CNBC รวบรวมข้อมูลสตาร์ตอัพในสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จนต้องปลดพนักงาน พบว่ามีกว่า 40 บริษัทแล้ว ส่งผลกระทบต่อพนักงาน 3,800 คนที่ต้องตกงาน

สถานการณ์คนตกงานในสหรัฐอเมริกาล่าสุด มีคนตกงานมากกว่า 3.3 ล้านคนแล้ว และจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ

นอกจากนี้ วงการนักลงทุน Venture Capital ก็เริ่มออกมาเตือนบรรดาสตาร์ตอัพแล้วว่า เงินทุนจะหายากมากขึ้น เราจึงจะได้เห็นการปิดกิจการของสตาร์ตอัพตามมาอีกระลอกใหญ่

ที่มา - CNBC

No Description

ภาพจาก GettyImages

Get latest news from Blognone

Comments

By: atmas
ContributorIn Love
on 2 April 2020 - 17:28 #1153327
atmas's picture

ในวง Bay Area VC จะมีมุกนึงเล่นกันบ่อยมากคือ

“We run business as usual*”

*at 40% valuation before 2020


[S]

By: maxmin on 2 April 2020 - 23:49 #1153361

ในทุกวิกฤติแทบทุกอาชีพเสี่ยงตกงานหมด ยกเว้นข้าราชการที่มั่นคงสบายใจได้ไม่โดนไล่ออกแน่นอน โดยเฉพาะข้าราชการครูสบายจะกว่าเพื่อน เกิดวิกฤติทีไรโรงเรียนมักปิดก่อนเป็นอันดับแรก ถึงไม่ต้องทำงานแต่ก็ยังได้เงินเต็ม

By: whitebigbird
Contributor
on 3 April 2020 - 10:02 #1153385
whitebigbird's picture

แถวนี้มีใครได้รับผลกระทบแล้วบ้างครับ