Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ปีที่แล้ว Cloudflare เปิดบริการ VPN ที่ชื่อว่า WARP ที่ใช้ฟรีโดยไม่ต้องลงทะเบียน โดยรองรับเฉพาะอุปกรณ์เคลื่อนที่ ล่าสุดก็เปิดบริการบน Mac OS, และ Windows แล้ว

WARP ยังมีบริการ WARP+ แบบเสียเงินที่ทาง Cloudflare ระบุว่าความเร็วจะดีกว่า แต่ทั้ง Mac OS และ Windows ยังไม่รองรับโดย Cloudflare ระบุว่าจะเปิดทดสอบในไม่กี่เดือนข้างหน้า และผู้ที่จ่ายเงินอยู่แล้วจะได้ใช้งานก่อนเป็นกลุ่มแรก

ส่วนผู้ใช้ลินุกซ์ ทาง Cloudflare สัญญาว่าจะพัฒนาไคลเอนต์ให้เช่นกัน แต่จะทำหลังจาก Mac OS และ Windows เสร็จแล้ว

ที่มา - Cloudflare

No Description

Get latest news from Blognone