Tags:
Node Thumbnail

Let's Encrypt ประกาศยกเลิกใบรับรองที่ออกให้ในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์กว่า 3 ล้านใบไปเมื่อเที่ยงคืนของวันที่ 4 มีนาคม (หรือ 7 โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทย) เนื่องจากปัญหาของซอฟแวร์ออกใบรับรองที่พบข้อผิดปกติในกระบวนการรับรอง

Let's Encrypt ประกาศใน community website เมื่อเย็นวานนี้ว่าจำเป็นต้องยกเลิกใบอนุญาตที่ออกไปในช่วงวันที่ 25 - 29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในกระบวนการยืนยันบันทึกการรับรองผู้ออกใบรับรอง (CAA record) กับการยืนยันการถือครอง domain name ของผู้ขอฯ ซึ่งส่งผลให้ใบรับรองจำนวน 3,048,289 ฉบับ (คิดเป็น 2.6% ของทั้งหมดประมาณ 116 ล้านฉบับที่ Let's Encrypt ออกให้) จำต้องถูกยกเลิกภายในเที่ยงคืนของวันที่ 4 มีนาคมเพื่อป้องกันการถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ ได้ส่ง E-Mail แจ้งเตือนให้ผู้ขอฯ ที่ได้รับผลกระทบให้ทราบแล้ว และสามารถขอใหม่ได้ตามกระบวนการ renew ปกติ (สำหรับผู้ใช้ certbot สามารถใช้ certbot renew --force-renewal ได้ทันที)

ที่มา: Let's Encrypt (ประกาศยกเลิกใบรับรอง, ประกาศข้อผิดพลาด)

Get latest news from Blognone

Comments

By: newbie
ContributoriPhoneWindows
on 4 March 2020 - 12:28 #1150028

ที่หัวข้อข่าว
ออกช่วงสินเดือน > ออกช่วงสิ้นเดือน