Tags:
Node Thumbnail

ไอบีเอ็มรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2019 รายได้รวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2018 เป็น 21,777 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิ 3,670 ล้านดอลลาร์

กลุ่มธุรกิจ Cloud & Cognitive Software ซึ่งรวมทั้ง Red Hat ด้วย มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 7,238 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.7% ส่วนกลุ่ม Global Technology Services มีรายได้ลดลง 4.8% เป็น 6,949 ล้านดอลลาร์ และกลุ่ม Systems รายได้เพิ่มขึ้น 16.0% เป็น 3,042 ล้านดอลลาร์ ปัจจัยหลักจากเมนเฟรมรุ่นใหม่ IBM z15

ซีอีโอ Ginni Rometty กล่าวว่า ไตรมาสที่ผ่านมาไอบีเอ็มกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง จากการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ และในปี 2020 บริษัทยังคงเดินหน้าสนับสนุนลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านเวิร์กโหลดที่สำคัญไปสู่ไฮบริดคลาวด์

ที่มา: ไอบีเอ็ม และ CNBC ภาพ IBM Research

alt="IBM Research"

alt="IBM FY19 Q4"

Get latest news from Blognone