Tags:
Node Thumbnail

Tim Berners-Lee ผู้คิดค้นระบบเวิล์ดไวด์เว็บได้เปิดตัว Contract for the Web ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขอินเทอร์เน็ต และป้องกันโลกจากการเข้าสู่ยุค digital dystopia ให้ทุกภาคส่วนรับทราบและตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองต่อเว็บและร่วมกันรักษา เพื่อให้เว็บเป็นของมนุษยชาติที่ทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ไม่ใช่ของกลุ่มคนหรือองค์กรจำนวนหนึ่ง

Berners-Lee ให้สัมภาษณ์กับ The Guardian ระบุว่า พลังที่นำเว็บไปยังทิศทางที่ผิดนั้นมีอำนาจมากมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือรัฐบาล การควบคุมเว็บนั้นหมายถึงผลกำไรมหาศาล หรือการรับรองอำนาจ และ Berners-Lee ต้องการให้มีการเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อเว็บเหมือนกับเพื่อสิ่งแวดล้อมในตอนนี้ ซึ่งจะทำให้รัฐบาลและบริษัทมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

Contract for the Web เป็นการเขียนหลักปฏิบัติ 9 ข้อสำหรับภาครัฐ, บริษัท และประชาชน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาอนาคตของเว็บ โดยมีผู้ริเริ่มให้คำมั่นสัญญาถึง 150 องค์กร ตั้งแต่บริษัทเทคโนโลยีอย่าง Microsoft, Google, DuckDuckGo, Facebook, Twitter, GitHub ไปจนถึงองค์กรไม่แสวงผลกำไรอย่าง Electronic Frontier Foundation และภาครัฐที่มีประเทศเยอรมนี, ฝรั่งเศส และกานาเข้าร่วม

ทั้งนี้ หากองค์กรที่สนับสนุนองค์กรใดไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักของ Contract for the Web ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ องค์กรนั้นก็อาจถูกถอดชื่อออกได้

โครงการนี้ Berners-Lee ตั้งใจกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้ 3 ภาคส่วนหลัก ๆ คือ ภาครัฐ, บริษัท และประชาชน โดยแต่ละภาคส่วนจะมีหลักปฏิบัติ 3 ข้อ ดังนี้

  • ภาครัฐ: ทำให้ทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ต, ทำให้อินเทอร์เน็ตทุกส่วนใช้งานได้ตลอดเวลา และเคารพรักษาความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐานและสิทธิ์ในข้อมูลของประชาชน
  • บริษัท: ทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่หามาใช้งานได้และเข้าถึงได้โดยทุกคน, เคารพและรักษาความเป็นส่วนตัวของประชาชนและข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นออนไลน์ และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ดีของมนุษยชาติและท้าทายสิ่งที่เลวร้าย
  • ประชาชน: เป็นผู้สร้างและผู้มีส่วนร่วมบนเว็บ, สร้างชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งเคารพการพูดของพลเมืองและความสง่างามของมนุษย์ และต่อสู้เพื่อเว็บ

ในแต่ละข้อจะมีรายละเอียดแยกย่อยออกไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Contract for the Web

ที่มา - The Guardian, The Verge

No Description
Tim Berners-Lee ภาพจาก Wikimedia

Get latest news from Blognone

Comments

By: Wang_Peter
iPhoneAndroid
on 26 November 2019 - 08:29 #1138460
Wang_Peter's picture

รัฐบาลไทยไม่เข้าร่วม ตั้งแต่ข้อแรก

By: happyview
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 26 November 2019 - 09:08 #1138472 Reply to:1138460

จีนไม่ถูกใจสิ่งนี้

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 26 November 2019 - 10:28 #1138488
sian's picture

โดยนี้มี > โดยมี

เพื่อสนับสิ่งที่ดีสนุนมนุษยชาติ

?

By: nutmos
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 26 November 2019 - 21:26 #1138632 Reply to:1138488

แก้เรียบร้อยครับ