Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ทวิตเตอร์เคยทำการทดสอบฟีเจอร์ซ่อนข้อความของคนอื่นที่เราไม่ต้องการในช่อง reply ได้ ล่าสุดเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้อย่างเป็นทางการแล้ว

เป้าหมายของฟีเจอร์นี้คือ เจ้าของโพสต์สามารถซ่อนข้อความคอมเมนท์ที่เราไม่อยากเห็น หรือไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราโพสต์ได้ เพื่อให้การสนทนาลื่นไหล และไม่ถูกดึงดูดความสนใจด้วยหัวข้ออื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

ในการใช้งาน ผู้ใช้จะเจอทางเลือกให้กดซ่อนคอมเม้นท์ได้ตามคอมเม้นท์ต่างๆ จากการทดสอบฟีเจอร์นี้ ทวิตเตอร์ระบุได้เรียนรู้ว่า คนซ่อนคอมเม้นท์ที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาโพสต์ที่ต้องการจะสื่อออกไป ลดความรำคาญ, 85% ของผู้ใช้งานฟีเจอร์นี้ เลือกที่จะซ่อนมากกว่าบล็อกหรือ mute บัญชีนั้นๆ เป็นต้น

No Description

ที่มา - ทวิตเตอร์

Get latest news from Blognone