Tags:
Node Thumbnail

Alibaba รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสเดือนกันยายน 2019 รายได้รวม 16,651 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 40% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน กำไรสุทธิ 10,149 ล้านดอลลาร์ แต่หากตัดรายการกำไรจากหุ้น Ant Financial ออกไป จะอยู่ที่ 4,582 ล้านดอลลาร์

จำนวนผู้ใช้งานในจีนที่ใช้งานอย่างน้อยในรอบ 12 เดือน เพิ่มขึ้น 19 ล้านคนเป็น 693 ล้านคน ส่วนผู้ใช้งานเป็นประจำทุกเดือนผ่านมือถือ (Mobile MAUs) เพิ่มขึ้นมาเป็น 785 ล้านคน

Alibaba ยังให้ข้อมูลที่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมา โดยไลฟ์สตรีมมิ่งกลายเป็นกลยุทธ์หลักของร้านค้าใน Tmall มีการทำไลฟ์มากกว่า 50% ของร้านค้าทั้งหมด, ส่วน Lazada ยังมีออเดอร์เพิ่มขึ้นสูงกว่า 100% ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 4 และบริการคลาวด์ของ Alibaba มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นจีน เป็นลูกค้าถึง 59%

ที่มา: Alibaba

alt="Alibaba"

alt="Alibaba"

Get latest news from Blognone