Tags:
Node Thumbnail

Berkshire Hathaway บริษัทด้านการลงทุนของมหาเศรษฐี Warren Buffett ได้ยื่นเอกสารรายงานการถือครองหุ้นในพอร์ตโฟลิโอ เปิดเผยว่าตอนนี้ได้ถือหุ้น Amazon แล้ว 537,300 หุ้น เพิ่มขึ้น 11% จากที่บริษัทเคยรายงานก่อนหน้านี้

เมื่อเดือนพฤษภาคม Warren Buffett เปิดเผยว่ากองทุนของเค้าได้ซื้อหุ้น Amazon แต่เขาไม่ใช่คนตัดสินใจซื้อ

คนที่ติดตามการลงทุนของ Warren Buffett อาจคุ้นว่า Buffett เคยบอกว่าเขาไม่นิยมลงทุนหุ้นเทคโนโลยีนัก แต่ถึงอย่างนั้น Berkshire Hathaway ก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ปัจจุบันของแอปเปิล ขณะที่ Amazon ยังเป็นการลงทุนเพียงเล็กน้อยในพอร์ตโฟลิโอของบริษัท

ที่มา: CNBC

Warren Buffett

Get latest news from Blognone