Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

AirAsia แจ้งเตือนลูกค้าว่าระบบไอทีหลายระบบล่มอยู่ในขณะนี้ รวมถึงเว็บ airasia.com และแอป

ผลกระทบสำคัญคือคาดว่าจะใช้เวลาในการเช็คอินก่อนขึ้นบินนานกว่าปกติ ทางสายการบินแนะนำให้ผู้โดยสารควรไปถึงสนามบินอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนขึ้นบิน

แนวทางการแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อระบบไอทีเริ่มมีปัญหาเพื่อให้ผู้ใช้รับมือปัญหาได้ทันท่วงทีเป็นมาตรฐานสำคัญ ขณะที่ในประเทศไทยบริการทางการเงินไม่มีมาตรฐานว่าผู้ให้บริการต้องแจ้งเตือนลูกค้าภายในเวลาเท่าใด หลายครั้งที่มีการประกาศเพียงเมื่อระบบ "กลับมาทำงาน" เท่านั้น

ที่มา - AirAsia

No Description

ภาพเครื่อง Airbus A330neo จาก @AirAsia

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 10 July 2019 - 16:58 #1119613
KuLiKo's picture

อันนี้ประชดหรือเปล่าครับ #หยอกๆ

By: port on 10 July 2019 - 21:38 #1119687

(-_-)?

By: agora
Windows
on 10 July 2019 - 22:46 #1119705

เอาจริงๆ ทำไมมาผลักภาระลูกค้า สามชม. บางทีเขาวางแผนตารางชีวิตไว้แล้ว

ถ้าเช็คอินไม่ทัน น่าจะคืนเงินไปเลย

By: Pichai_C
Windows PhoneWindows
on 10 July 2019 - 23:29 #1119709 Reply to:1119705

+1