Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

เมื่อข้อมูล (data) มีค่าดั่งน้ำมันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล นายกรัฐมนตรี Shinso Abe ของญี่ปุ่นเลยเสนอไอเดียในการสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการดูแลจัดการและขนส่งข้อมูลไปมาอย่างอิสระ (free flow of data) ที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย ทั้งในแง่ภัยไซเบอร์, ความเป็นส่วนตัวและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ไอเดียนี้ถูกเสนอเอาไว้ตั้งแต่ World Economic Forum ต้นปีก่อนที่จะถูกยกขึ้นมาอีกครั้งในการประชุม G20 สัปดาห์ที่แล้ว ภายใต้ชื่อ Osaka Track และคอนเซ็ป Data Free Flow with Trust และมีผู้นำจากหลายชาติ อย่าง สหภาพยุโรป, สหรัฐและจีนลงนามเห็นชอบในคอนเซ็ปนี้แล้ว โดยหลังจากนี้ก็ต้องมีการพูดคุย ตกลงเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรม

หากใครยังนึกภาพไม่ออก ส่วนตัวคาดว่าน่าจะคล้ายๆ หรือไปในทิศทางเดียวกับกรณีกฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรป

ที่มา - JapanTimes

No Descriptionภาพจาก Shutterstock

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 3 July 2019 - 13:19 #1118453
panurat2000's picture

นายกรัฐมตรี Shinso Abe ของญี่ปุ่น

นายกรัฐมตรี => นายกรัฐมนตรี