Tags:
Node Thumbnail

Telenor เครือข่ายมือถือที่เปิดให้บริการในเมียนมาร์ เผย รัฐบาลบล็อกการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นเวลาชั่วคราวในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูงในยะไข่และชีน โดยการบล็อกมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน เวลา 10 โมงตามเวลาท้องถิ่น แต่การติดต่อพวกการโทรและข้อความ SMS ยังใช้งานได้

Telenor ระบุด้วยว่า ไม่รู้ว่าการบล็อกอินเทอร์เน็ตจะสิ้นสุดเมื่อไร และทางบริษัทได้ร้องขอเหตุผลในการบล็อกไปยังรัฐบาลแล้ว และเน้นว่าเสรีภาพในการแสดงออกผ่านการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมควรเป็นสิ่งที่ดำรงไว้

Yanghee Lee ผู้รายงานข่าวพิเศษแห่งสหประชาชาติ บอกว่าการบล็อกเน็ตมีผลกระทบแน่นอน เพราะเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นจะไม่ได้รับการรายงานไปสู่โลกภายนอก และไม่มีการเข้าถึงสื่อข่าวสารต่างๆ

No Description

ที่มา - CNN

Get latest news from Blognone

Comments

By: delta on 25 June 2019 - 19:57 #1116973
delta's picture

หากมีเหตุการณ์นี้ในไทย คิดว่าจะปิดกั้นไหม

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 26 June 2019 - 11:14 #1117087 Reply to:1116973

บ้านเราเคยทำ แล้วผลกระทบมันรุนแรงเกินไป เลยกลับลำ

ยังไงแม้แต่ผู้กุมอำนาจตอนนี้ก็ไม่กล้าปิดประเทศ เพราะผลประโยชน์หลักและการใช้เงิน ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกับตปท.ถ้าเศรฐกิจพัง ก็จนลงตาม

ไม่เหมือนรบ.ทหารพม่า เขาขายทรัพยากรธรรมชาติกินทีก็รวยไม่รู้เรื่อง(แบบที่เคยขายหยกทีเข้ากระเป๋าตัวเองเป็นพันล้าน) ไม่พึ่งพาระบบเศรษฐกิจปกติมากนัก

By: ginhub
ContributoriPhoneWindows
on 3 July 2019 - 17:40 #1118505 Reply to:1116973

คมช. บล๊อค Youtube ไปหลายเดือน
ไม่ใช่เพราะมีเหตุปะทะอะไร
แต่เพราะมีคลิปข่าวเกี่ยวกับ...

By: ravipon
iPhoneWindows
on 25 June 2019 - 21:53 #1116986
ravipon's picture

ตอนเฟสบุ๊คในไทยก็เทเลนอร์ออกมาแถลง รอบนี้ที่พม่าก็เทเลนอร์จะโดนรัฐบาลพม่าหมายหัวไหมละเนี่ย