Tags:
Node Thumbnail

Cloudflare ประกาศเปิดบริการเกตเวย์เข้าถึงบล็อคเชน Ethereum โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องสร้างโหนด Ethereum ด้วยตัวเอง

Ethereum เป็นบล็อคเชนเปิดที่อนุญาตให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้อยู่แล้ว แต่การสร้างโหนดแต่ละครั้งต้องการพลังประมวลผลเพื่อตรวจสอบบล็อคใหม่ และพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดนับร้อยกิกะไบต์ การเข้าถึง Ethereum ผ่านเกตเวย์ทำให้อุปกรณ์ขนาดเล็กสามารถเชื่อมต่อกับบล็อคเชนได้ กรณีที่อาจมีการใช้งานเช่นการจ่ายเงินตู้ขายสินค้าด้วย Ethereum แทนการหยอดเหรียญ

การใช้งานผ่านเกตเวย์ทำให้เสียคุณสมบัติ "กระจายตัว" ของบล็อคเชนไป แต่ก็ทำให้คนทั่วไปสร้างบริการเข้าไปเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นด้วย

ตัว API ของเกตเวย์สามารถทำได้ตั้งแต่การเข้าดูข้อมูลบนบล็อคเชน, ตรวจสอบสถานะ smart contract, และโอนเงิน โดยผู้ใช้จะต้องสร้างโดเมนมาเป็นเกตเวย์ของตัวเอง

ก่อนหน้านี้ Cloudflare เคยทำเกตเวย์สำหรับ IPFS เพื่อการดึงไฟล์ที่เก็บบนระบบกระจายตัวมาแสดงบนเว็บมาแล้ว และบริการเกตเวย์สำหรับ Ethereum นี้ก็อยู่ในชุดบริการเดียวกัน

ที่มา - Cloudflare

No Description

Get latest news from Blognone