Tags:
Node Thumbnail

Azure AD บริการจัดการผู้ใช้แบบรวมศูนย์กลางของไมโครซอฟท์ประกาศขยายความยาวรหัสผ่านจากเดิมจำกัดที่ 16 ตัวอักษรมาเป็น 256 ตัวอักษร

แนวทางการอนุญาตให้ตั้งรหัสผ่านได้ยาวขึ้นเรื่อยๆ เป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานในช่วงหลัง โดยมาตรฐาน NIST 800-63B ระบุให้บริการควรรับรหัสผ่านอย่างน้อย 64 ตัวอักษร และควรรองรับตัวอักษรภาษาอื่นๆ รวมถึงช่องว่าง สำหรับการปรับนโยบายของ Azure AD นี้ยังไม่รองรับตัวอักษรภาษาอื่น

Active Directory ของไมโครซอฟท์ที่ติดตั้งในองค์กรนั้นรองรับรหัสผ่านความยาวเกิน 16 ตัวอักษรมานานแล้ว แต่บริการ Azure AD เพิ่งปรับในสัปดาห์นี้

ที่มา - Microsoft Tech Commuity

No Description

Get latest news from Blognone