Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ในงาน F8 Instagram ได้เผยให้เห็นฟีเจอร์ที่ช่วยส่งเสริม digital well being และลดการคุกคามออนไลน์เพิ่มเติมจากฟีเจอร์ซ่อนยอดไลค์ ดังนี้

No Description

  • กรองคอมเม้นท์ เมื่อผู้ใช้คอมเม้นท์คำพูดหยาบคาย Instagram จะขึ้นข้อความเตือนว่านี่คือข้อความรุนแรง
  • Away Mode ให้ผู้ใช้ห่างกันสักพักจาก Instagram ถ้ารู้สึกเสพติดมากเกินไป โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องระงับการใช้งาน
  • Manage Interactions ให้จัดการคนที่จะเข้ามาคอมเมนท์หรือไลค์เราได้โดยที่ไม่ต้องบล็อกเขา เช่นเราอาจจะไม่อยากให้เขามาคอมเม้นท์เรา หรือส่งข้อความส่วนตัวมาหาเรา แต่ก็ยังอยากติดตามเขาอยู่

Adam Mosseri หัวหน้าสูงสุดของ Instagram บอกว่า บางฟีเจอร์ทดสอบแล้วและบางฟีเจอร์ก็กำลังจะทดสอบเร็วๆ นี้

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 2 May 2019 - 13:36 #1108260
panurat2000's picture

กรองคอมเม้นท์ เมื่อผู้ใช้คอมเม้นท์คำพูดหยาบตาย

หยาบตาย ?