Tags:
Node Thumbnail

ถ้าพูดถึง “โซลาร์เซลล์” เชื่อว่าภาพแรกที่หลายคนนึกถึง คือ ภาพแผงโซลาร์นับร้อยๆ แผงติดตั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือบนหลังคาของโรงงาน และอาคารสำนักงานต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน “พลังงานแสงอาทิตย์” ถูกพัฒนาเป็น ของใช้ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์หลายรูปแบบที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น หลายประเทศทั่วโลกก็หันมาให้ความสำคัญพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านระบบโซลาร์เซลล์กันมากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว “แสงอาทิตย์” ยังถือเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ให้พลังงานมากกว่าปริมาณพลังงานที่มนุษย์ทั้งโลกต้องการใช้ถึง 10,000 เท่า

Blognone จะพามาส่อง 3 นวัตกรรมพลังแสงอาทิตย์ที่ใช้งานได้จริงที่ “กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของ บ้านปูฯ” ในฐานะผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตี้โซลูชันแบบครบวงจร ที่ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ “Greener & Smarter” เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภค ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน เป็นผู้คิดค้น และพัฒนาให้กับลูกค้าที่ติดตั้งระบบโซลาร์และสมาร์ทซิตี้โซลูชันของบ้านปูฯ เพื่อสร้าง Ecosystem ด้านพลังงานโซลาร์ได้อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

No Description

No Description

ตู้คีออสพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar kiosk) เป็นตู้คีออสที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการใช้งาน เช่น ประยุกต์เป็นแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนด้วยพลังงานโซลาร์ (Solar Mobile Charging Kiosk) หรือสามารถประยุกต์ให้เป็นร้านขายของขนาดเล็กหรือเคาท์เตอร์จำหน่ายตั๋วแบบ pop-up ที่สามารถติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้ไฟที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

โดย Solar kiosk สามารถใช้เป็นทั้งระบบออนและออฟกริด (On-Off grid) เพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งไฟบ้าน และไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบ 100% (Off-Grid) ทำให้ Solar kiosk เป็นนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมาก

No DescriptionNo Description

โซลาร์ แอด-ออนส์ (Solar Add-ons) หรือการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีของโซลาร์เซลล์ ไปเพิ่มในจุดที่ เราต้องการใช้งาน เช่น การออกแบบเก้าอี้ที่สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์ เพื่อให้เก้าอี้นั้นสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ ซึ่งโรงเรียนนานาชาติรักบี้ที่บ้านปูฯ ได้ให้บริการด้านสมาร์ทซิตี้โซลูชันก็ได้มีการนำ “เก้าอี้พลังงานแสงอาทิตย์” (Solar chair) ไปวางตามจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองที่มารอรับลูกๆ กลับบ้าน โดยสามารถชาร์จโทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตระหว่างที่นั่งรอได้

No DescriptionNo Description

ตู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Banpu Solar Box) เมื่อนำมากางออกจะกลายเป็นแผงโซลาร์ที่ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ตามต้องการ และตู้กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (Banpu Energy Box) และเมื่อนำมาเชื่อมต่อกับตู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ใน ตอนกลางคืนได้ ซึ่งทั้ง 2 นวัตกรรมสามารถเคลื่อนย้ายไปที่ไหนก็ได้ เหมาะอย่างยิ่งกับทุกพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น กิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ที่ต้องนำไปติดตั้งในบริเวณงานเพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถนำโทรศัพท์มาชาร์จได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน หรือ นำไปใช้เป็นแหล่งผลิตและกักเก็บไฟฟ้าบนเกาะ
ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าแต่มีกำลังการผลิตที่ไม่เพียงพอ หรือในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ เป็นต้น

ในอนาคต เราอาจจะได้พบกับ “ตู้คีออสพลังงานแสงอาทิตย์” ที่ออกแบบเป็น “ร้านกาแฟพลังงานสะอาด” หรืออาจจะ ได้เห็น Solar Add-ons ถูกประยุกต์ออกมาในรูปแบบอื่นๆ เพราะขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมพลังโซลาร์ต่างๆ ของบ้านปูฯ จะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้ ด้วยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึง
การให้บริการที่ครบวงจร ทำให้สามารถพัฒนา และต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นนวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

บ้านปูฯ มีแนวคิดในการออกแบบ และผลิตนวัตกรรมต่างๆ โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันไป ของลูกค้าที่ติดตั้งระบบโซลาร์และสมาร์ทซิตี้โซลูชันกับบ้านปูฯ ให้ได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นคัดสรรนวัตกรรม และให้บริการพลังงานสะอาดในราคาที่เหมาะสม มีความเสถียร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอโซลูชัน ด้านพลังงาน และบริการที่ดีที่สุดมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ การออกแบบระบบ การเข้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และสมาร์ทซิตี้โซลูชัน ไปจนถึงการบำรุงรักษา

ปัจจุบัน “กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูฯ” ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรในหลากหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็น การศึกษา อุตสาหกรรม แฟชั่นเอ๊าท์เลท สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ หากมีผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่สนใจบริการของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของ บ้านปูฯ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ Banpu หรือ ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-095-6599 หรือ contact@banpuinfinergy.co.th

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 30 April 2019 - 15:37 #1107932
panurat2000's picture

อ่างที่โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ที่บ้านปูได้เข้าไปให้บริการจุดนี้

อ่าง ?

ช่วยให้ผุ้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานกลับบ้านสามารถชาร์จโทรศัพท์ระหว่างนั่งรอได้

ผุ้ปกครอง => ผู้ปกครอง

By: l2aelba
iPhoneAndroid
on 30 April 2019 - 17:19 #1107950
l2aelba's picture

ก็ติดอยู่บนหลังคาอยู่ดี

By: Nozomi
ContributorWindows PhoneAndroidSymbian
on 1 May 2019 - 08:07 #1108019 Reply to:1107950
Nozomi's picture

ฮ่า อ่านตั้งนาน ยังไม่เจออะไรที่ว้าวเลย

By: l2aelba
iPhoneAndroid
on 3 May 2019 - 14:16 #1108448 Reply to:1108019
l2aelba's picture

นั้นสิครับ พยายามนั่งอ่านอยู่นะ นึกว่าจะมีแบบว่า ติดโซลาร์ตรงใบกังหันลมอะไรก็อย่างงี้... ฮ่าๆๆ

By: TeamKiller
ContributoriPhone
on 3 May 2019 - 14:18 #1108449 Reply to:1108448
TeamKiller's picture

จริงๆ แค่ฝังบนแผ่นกระเบื้องหลังคาเลยแค่นั้นก็ล้ำแล้วครับแบบของ Tesla

By: IDCET
Contributor
on 3 May 2019 - 16:18 #1108486 Reply to:1107950

ไม่แปลกครับ เพราะ Solar cell ต้องอยู่ที่สูงเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อให้ได้พลังงานสูงสุด

แม้แต่แนวคิด Solar roadway ก็ยังเจอปัญหาเยอะ และไม่คุ้มที่จะสร้างเลยครับ แถมได้พลังงานไม่คุ้มเท่าแผ่น Solar ตามหลังคาบ้านเลยด้วยซ้ำ

By: blackdoor on 1 May 2019 - 10:46 #1108039
blackdoor's picture

ไม่มีอะไรใหม่

By: mingsaleh on 1 May 2019 - 19:23 #1108130
mingsaleh's picture

ชมบ้านปูฯ หรือคนเขียนดี ???

By: cutter27
AndroidWindows
on 3 May 2019 - 22:28 #1108532
cutter27's picture

เหมาะสำหรับผู้มีเงินที่ต้องการสร้างแหล่งพลังงานให้ที่พักตามหุบเขา หรือบ้านพักตากอากาศในที่ห่างไกล แต่กับการใช้งานปกติยังไม่คุ้มที่จะลงทุน

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 5 May 2019 - 18:56 #1108684 Reply to:1108532
  • Off-Grid ในเขตที่มีสายส่งหน้าบ้าน - แพงและเปลืองมาก ไม่คุ้ม
  • Off-Grid ในเขตที่ไม่มีสายส่ง - ไม่ต้องสนเรื่องคุ้มเพราะดีกว่าไม่มีใช้
  • On-Grid - คุ้ม ยิ่งมิเตอร์หมุนกลับแบบเนียนๆยิ่งคุ้ม(เกรียน) ถ้าโดนเปลี่ยนเป็นมิเตอร์ดิจิตอลเมื่อไหร่ก็ตัวใครตัวมัน
By: IDCET
Contributor
on 6 May 2019 - 09:42 #1108721 Reply to:1108684

ถ้า On-grid ก็ต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเข้าโครงการขายไฟรัฐ หรือทำระบบสายไฟแยกต่างหาก ไม่รวมกับระบบไฟปกติไปเลย

By: TeamKiller
ContributoriPhone
on 7 May 2019 - 10:14 #1108851 Reply to:1108721
TeamKiller's picture

มี On-Grid แบบ Hybrid เปล่าครับ ผลิตไฟช้เองไม่ขายการไฟฟ้า แต่พอกลางคืนผลิตไม่ได้ค่อยใช้ของการไฟฟ้า

By: IDCET
Contributor
on 7 May 2019 - 19:28 #1108934 Reply to:1108851

ถ้าทำแล้ว มันใจว่าไม่มีไฟเข้าระบบของการไฟฟ้าก็ทำได้ อาจต้องทำเป็น Breaker แยกพร้อมระบบตรวจกระแสไฟอีกต่างหาก แบบเดียวกับระบบ UPS หรือระบบไฟฟ้าสำรองตามสำนักงาน แพงแน่นอน

แต่ผมว่าน้อยนะที่จะทำระบบแบบนั้นนะ ส่วนใหญ่เป็นแบบโซล่าเซลล์เพียวๆ ไฟจากการไฟฟ้าเพียวๆ หรือผลิตคืนการไฟฟ้า+ใช้ไปการไฟฟ้าร่วมกันทั้งระบบ

By: TeamKiller
ContributoriPhone
on 8 May 2019 - 00:06 #1108971 Reply to:1108934
TeamKiller's picture

ออพอนึกออกแล้วครับ เคยดูๆ พวก Datacenter รู้สึกจะแบ่งโหลดไฟที่เข้าได้ด้วย คงหลักคล้ายๆ กัน

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 7 May 2019 - 19:44 #1108938 Reply to:1108851
McKay's picture

แบบถูกต้องนั้นการไฟฟ้าจะให้มิเตอร์ดิจิตอลมาครับ จะต่างจากมิเตอร์หมุนคือมันไม่มีหมุนย้อนกลับ


ฝั่งขวานี่มันมีแต่ idiots จริงๆให้ตาย

By: TeamKiller
ContributoriPhone
on 8 May 2019 - 00:05 #1108970 Reply to:1108938
TeamKiller's picture

ถ้าขายไฟด้วย จะเป็นมิเตอร์อีกอย่างด้วยเปล่าครับ หรือเพิ่มสายส่งไฟออกเข้าระบบการไฟฟ้าด้วย พอจะทราบเปล่าครับ คือสงสัยนิดหน่อย หรือเปลี่ยนมิเตอร์ดิจิตอลแล้วจะขายหรือไม่ขายไฟก็ได้แบบนี้