Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลอัพเดตบริการฝึกปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ หรือ AutoML ให้มี ความสามารถเพิ่มเติมจากเดิมใช้จัดหมวดหมู่ภาพ, จัดหมวดหมู่ข้อความ, และแปลภาษา ให้มีความสามารถในการจัดหมวดหมู่วิดีโอ (AutoML Video) เพิ่มเข้ามาทำนายข้อมูลจากข้อมูลตาราง (AutoML Tables) ที่สำคัญคือกูเกิลเปิดให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดตัวโมเดลออกมาใช้งานภายนอกได้แล้วสำหรับงานจัดหมวดหมู่ภาพ (AutoML Vision Edge)

  • AutoML Video มีไว้สำหรับการจัดหมวดหมู่ "ฉาก" (scence) ของวิดีโอแต่ละช่วงแล้วจัดหมวดหมู่แต่ละฉากตาม ประเภทที่ระบุได้เอง โดยก่อนหน้านี้กูเกิลมีบริการ Video Intelligence อยู่ก่อนแล้ว แต่มันจัดหมวดหมู่ได้เฉพาะประเภทที่กูเกิลกำหนดไว้ให้เท่านั้น เช่น การอ่านข้อความในวิดีโอ หรือการตรวจจับภาพรุนแรงหรือภาพอนาจาร ดังนั้น AutoML Video จะเป็นงานเฉพาะทางที่ต้องการสร้างประเภทหมวดหมู่เอง
  • AutoML Tables ใช้สำหรับสร้างโมเดลทำนายข้อมูลตารางที่ใช้งานบ่อยๆ ในโลกธุรกิจ เช่น การทำนายยอดคำสั่งซื้อล่วงหน้า
  • AutoML Vision Edge เป็นฟีเจอร์ของ AutoML Vision ในการดึงไฟล์โมเดลที่ได้จากการฝึกด้วย AutoML ให้มารันบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเอง โดยสามารถ export ออกมาได้สามแบบ คือ TF Lite สำหรับพีซีไม่มีชิปกราฟิก, TensorFlow สำหรับการรันบนชิปกราฟิก, และ Edge TPU สำหรับการรันบน IoT ที่มีชิปเร่งความเร็วเฉพาะ และยังเลือก export ออกมาเป็นไฟล์ตรงๆ หรือคอนเทนเนอร์ก็ได้

ก่อนหน้านี้ AutoML Vision ก็เพิ่ม AutoML Object Detection สำหรับการตรวจจับวัตถุในภาพมาก่อนแล้ว การเพิ่มฟีเจอร์ครั้งนี้ทำให้ บริการตระกูล AutoML ค่อนข้างครอบคลุมงานปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้บ่อยๆ กันส่วนมากแล้ว

ที่มา - Google Cloud Blog

No Description

No Description

Get latest news from Blognone