Tags:
Node Thumbnail

Facebook ออกมาประกาศจะแบนเนื้อหาเกี่ยวกับลัทธินิยมเชิดชูคนผิวขาวเหนือคนอื่นๆ โดยบริษัทระบุว่า แนวคิดเหล่านี้เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับกลุ่มที่สร้างความเกลียดชังซึ่งไม่ควรมีพื้นที่บนแพลตฟอร์มของ Facebook รวมทั้ง Instagram ด้วย

Facebook ระบุด้วยว่าในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาได้คุยกับสมาชิกของภาคประชาสังคมและนักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติทั่วโลก ได้รับการยืนยันว่าลัทธิชาตินิยมผิวขาวและการพยายามแบ่งแยกคนผิวขาวออกจากกลุ่มอื่น ไม่สามารถแยกออกจากกลุ่มที่พยายามสร้างความเกลียดชังได้

Facebook บอกว่ายังต้องทำอีกมากในการใช้ machine learning ตรวจจับเนื้อหาดังกล่าว เบื้องต้นถ้ามีคนค้นหาเนื้อหาลัทธินิยมผิวขาว ระบบจะโยงผุ้ใช้เข้าไปยังเว็บไซต์ Life After Hate อัตโนมัติ เป็นเว็บองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อให้ความรู้คนเรื่องความเกลียดชัง

No Description

ที่มา - Facebook Newsroom

Get latest news from Blognone