Tags:
Node Thumbnail

Pain point ตลอดกาลของผู้รับเหมาคือ มองเห็นภาพรวมของต้นทุนการผลิตแค่ในกระดาษ แต่เมื่อลงงานจริงๆ กลับมีรายจ่ายงอกเงยตามทางขึ้นมาอีกเยอะ นอกจากนี้การขาดการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เจอปัญหาการคำนวณต้นทุนที่ผิดพลาด เพราะทำธุรกิจบนความเคยชินที่มีมานานและมีการจัดการข้อมูลต้นทุนในรูปแบบของเอกสารกระดาษ การเรียกดูข้อมูลต้นทุน รายรับและรายจ่าย ระหว่างทางจึงเป็นไปได้ยาก ยังไม่นับปัญหาเรื่องเอกสารหาย กว่าจะรู้มูลค่าต้นทุนหรือกำไร ขาดทุนก็ต่อเมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว บางครั้งขาดทุน หรือมีกำไรไม่มากนัก

TMB จึงร่วมมือกับ บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้นำด้านโซลูชั่น ERP (Enterprise Resource Planning) โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ และ Builk ผู้พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างชื่อดัง เปิดตัว “Mango TMB Connect” และ “TMB Builk Plus” เพื่อแก้ไข pain point ที่มีมาอย่างยาวนานของผู้รับเหมาก่อสร้าง
No Description

Mango TMB Connect

No Description
Mango ERP คือ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ช่วยบริหารงานหลัก 3 อย่าง คือ การควบคุมงบประมาณ, ควบคุมบัญชี – การเงิน และควบคุมการบริหารโครงการ เชื่อมโยงทุกระบบงานไว้ทำให้ผู้ประกอบการสามารถทราบสถานะ และสภาพคล่องของแต่ละโครงการ ทำให้สามารถนำผลไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนปรับปรุงการบริหาร และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

เมื่อ Mango ERP เชื่อมต่อกับบริการทางการเงินของ TMB กลายเป็น Mango TMB Connect ทำให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกรรมรับ โอน จ่าย เรียกดูยอดเงินคงเหลือ วงเงินสินเชื่อคงเหลือได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการจัดการธุรกิจ

TMB Builk Plus

No Description
Builk เดิมเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้าง เป็นเสมือนผู้ช่วยที่เข้ามาควบคุมในเรื่องของต้นทุนทั้งหมด และยังช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการโครงการทั้งในฝั่งขารับและขาจ่าย ดำเนินการเรื่องกำไรขาดทุนเรียลไทม์ สามารถขอใบเสนอราคาออนไลน์, สร้างใบสั่งซื้อ PO, สร้างใบ Invoice พร้อมส่งให้คู่ค้าทางอีเมลได้ อีกทั้งมีการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาชำระเงิน

เมื่อมารวมกับ TMB เป็น TMB Builk Plus ลูกค้าจะสามารถเรียกดูยอดเงินคงเหลือ วงเงินสินเชื่อคงเหลือ รวมไปถึงสั่งจ่ายได้บนแพลตฟอร์มของ Builk และเข้าไปอนุมัติการสั่งจ่ายนั้นบนระบบดิจิทัลแบงกิ้ง TMB BUSINESS CLICK เพื่อความปลอดภัยได้

No DescriptionNo Description

การผนึกกำลังกันดังกล่าว อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างให้สามารถแก้ปัญหาเรื้อรังได้ตรงจุด สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการ Contractor Solution ทั้ง Mango TMB Connect และ TMB Builk Plus สามารถติดต่อได้ที่ TMB Corporate Call Center โทร. 02-643-7000

Get latest news from Blognone