Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Bureau of Competition หน่วยงานลูกของ Federal Trade Commission คณะกรรมาธิการการค้าแห่งชาติของสหรัฐหรือ FTC ตั้งทีมงานเฉพาะกิจ ขึ้นมาดูแลการแข่งขัน การทำธุรกิจ การควบรวมและป้องกันการผูกขาดในตลาดกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐโดยเฉพาะ (Technology Task Force)

การตั้งทีมงานที่ดูแลกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขึ้นมาครั้งนี้ เกิดจากความสำเร็จของทีม Merger Litigation ที่ตั้งขึ้นในปี 2002 เพื่อดูแลการควบรวมกิจการของโรงพยาบาล, กลุ่มบริษัทค้าปลีก, และบริษัทด้านฟู้ดเซอร์วิส ขณะที่ทีมงาน Technology Task Force ประกอบไปด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ, การคุ้มครองผู้บริโภค, การตลาดออนไลน์, ธุรกิจไอที ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เชิงเทคนิคในด้านเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย

ที่มา - FTC

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: paween_a
Android
on 28 February 2019 - 18:14 #1099140
paween_a's picture

ทันหรือเปล่านะ ตอนนี้ก็ยึดตลาดไปกว่าครึ่งกันหมดแล้วกระมัง