Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

จากการที่ Flickr ปรับนโยบายจากเดิมที่กำหนดให้ผู้ใช้ฟรีมีพื้นที่เก็บภาพถึง 1 เทระไบต์ ซึ่งล่าสุด Flickr ประกาศว่าจะยกเลิกการให้พื้นที่ฟรี 1 เทระไบต์ เปลี่ยนเป็นให้เก็บภาพที่มีความละเอียดสูงมากทั้งหมด 1,000 ภาพแทน และถ้าผู้ใช้ฟรีคนไหนมีรูปเกิน 1,000 Flickr ก็จะเริ่มลบรูปตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

รูปที่เป็น Creative Commons จะไม่ถูกลบ แต่ผู้ใช้ก็ไม่สามารถฝากรูปได้เพิ่มถ้าจำนวนรูปเกินลิมิตที่กำหนดไว้ให้ โดยวิธีการจะรักษารูปให้คงอยู่โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเป็นสมาชิก Flickr Pro คือ เข้าไปที่ Camera Roll ใน Flickr กด select all จะสามารถดาวน์โหลดรูปออกมาได้ 500 รูปในรูปแบบ zip file อาจต้องทำมากกว่า 1 ครั้ง แต่ก็ทำให้แน่ใจว่ารูปจะไม่หายไป

การปรับนโยบาย เป็นผลจากการที่บริษัท SmugMug ซื้อกิจการ Flickr ออกไปจาก Oath ของ Verizon

No Description

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: adente
ContributorSUSESymbianWindows
on 5 February 2019 - 13:28 #1095239
adente's picture

กด download แต่ก็ไม่มีลิงค์มา 555 ถ้าจะมีคนกดกันกระจาย