Tags:
Node Thumbnail

Podman โครงการสร้างเอนจินคอนเทนเนอร์ ภายใต้การดูแลของ Red Hat ประกาศรุ่น 1.0 พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไปแล้ว

โครงการ Podman พยายามสร้างเอนจินรันคอนเทนเนอร์แบบเดียวกับ Docker Engine ที่ไม่ต้องการ daemon มารันไว้ล่วงหน้า แต่อาศัยการ fork โปรเซสทุกครั้งที่ผู้ใช้สั่งรันคอนเทนเนอร์ขึ้นมา ทำให้กระบวนการรันคอนเทนเนอร์ไม่ต้องการสิทธิ์ root เลย

ในเวอร์ชั่นนี้รองรับคำสั่ง podman play kube สำหรับการรัน YAML ของ Kubnernetes แล้ว, รองรับการเซ็นอิมเมจ, การดึงอิมเมจทำแบบขนานทำให้ความเร็วดีขึ้น

Podman เป็นเอนจินคอนเทนเนอร์หลักของ RHEL 8 พร้อมกับชุดเครื่องมือคอนเทนเนอร์อื่นๆ เช่น buildah, skepeo จึงน่าสนใจว่าโลกองค์กรอาจจะมาใช้งานกันมากขึ้นในอนาคต

ที่มา - Podman

No Description

Get latest news from Blognone