Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ตอนนี้ Google เปิดบริการค้นหาบล็อกต่างๆแล้ว โดย Google Blog Search ตอนนี้จะรวบรวมข้อมูลบล็อกต่างๆ จาก RSS feeds เป็นหลัก ซึ่งก็จะช่วยส่งผลให้ผลลัพธ์จากการค้นหานั้นใหม่กว่าผลที่ได้จาก Web Search ปกติ แต่ Google ก็เผยว่ามีแผนที่จะเปิดโอกาสให้คนเขียนบล็อกส่งข้อมูลเข้ามาด้วยตัวเองในอนาคตด้วยเช่นกัน

ลองใส่คำว่า blognone เข้าไป ยังงงๆ อยู่ว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นเรียงจากอะไร

ที่มาGoogle Launches Blog Search Beta

Get latest news from Blognone