Tags:
Node Thumbnail

งานวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) มักนิยมภาษา R หรือไลบรารี Pandas ในไพธอนที่มองข้อมูลเป็น data frame ที่เป็นตาราง ตอนนี้ NVIDIA ก็หันมาจับตลาดนี้ด้วยการเปิดตัวโครงการ RAPIDS ที่เปิดให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถใช้ชิปกราฟิกประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ได้เร็วขึ้น

ตอนนี้ใน GitHub และเอกสารการใช้งานมีเฉพาะไลบรารี pygdf ไลบรารีสำหรับโหลดข้อมูลแบบ data frame แต่เมื่อโครงการสมบูรณ์จะมีโครงการ cuML ที่เทียบเท่า scikit-learn และ cuGRAPH สำหรับงานประมวลผลกราฟ และไลบรารีสำหรับแสดงผลข้อมูลประสิทธิภาพสูงเพราะใช้ชิปราฟิกเรนเดอร์

โครงการยังไม่สมบูรณ์นัก แต่หาก NVIDIA บุกตลาดนี้โดยตรงก็นับว่าน่าจับตามอง

ที่มา - NVIDIA

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 11 October 2018 - 10:56 #1075645
panurat2000's picture

มีเฉพาะไลบรารี pygdf ไบรารีสำหรับโหลดข้อมูลแบบ data frame

ไบรารี ?

By: port on 12 October 2018 - 23:05 #1076005

ชิป?ราฟิก