Tags:
Node Thumbnail

อโดบีรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ตามปีการเงินบริษัท 2018 (มิถุนายน-สิงหาคม) รายได้รวมยังคงทำสถิติใหม่สูงสุดอีกไตรมาส 2,291 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 666 ล้านดอลลาร์

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Creative ยังคงเป็นตัวทำเงินหลักให้บริษัท รายได้ส่วนนี้ 1,360 ล้านดอลลาร์ ส่วนกลุ่ม Document Cloud ก็เติบโตสูงเช่นกัน มีรายได้ 249 ล้านดอลลาร์

แนวโน้มที่ยังคงเป็นต่อเนื่องของอโดบีคือการขายซอฟต์แวร์แบบ Subscription ส่วนนี้รายได้โต 28% ส่วนการขายไลเซนส์แบบเดิมลดลง 6%

ซีอีโอ Shantanu Narayen กล่าวว่าอโดบียังคงมีบทบาทสูงต่อวงการความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักสร้างสรรค์ องค์กรขนาดใหญ่ ตลอดจนหน่วยงานรัฐ ซึ่งสะท้อนออกมาในผลประกอบการไตรมาสล่าสุด

ที่มา: อโดบี

alt="Adobe"

Get latest news from Blognone

Comments

By: pd2002 on 14 September 2018 - 12:36 #1070805

เมื่อไหร่จะมีแพ็คเก็จ photoshop + illustrator + lightroom ซักทีน้า

By: zalapao
Android
on 14 September 2018 - 14:48 #1070824
zalapao's picture

แข็งแกร่งจริงๆ