Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ทรู ส่งหนังสือชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ ไม่เห็นด้วยกับมติของ กสทช. ที่ต้องนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่น 1800 MHz ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่วันที่เข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว จำนวน 3,381.95 ล้านบาท

เงื่อนไขของการใช้คลื่นช่วงการเยียวยาคุ้มครองผู้บริโภค คือผู้ให้บริการต้องส่งรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าดำเนินการเพื่อส่งคืนให้กสทช. ก่อนหน้านี้ DPC (AIS) ที่ได้รับการเยียวยาคลื่น 900 ได้จ่ายเงินส่วนนี้ให้กสทช. 627 ล้านบาท และทางกสทช. เรียกเพิ่มเป็น 869 ล้านบาท ขณะที่ทรูจ่ายเงินส่วนนี้ไปแล้วหนึ่งพันล้านบาท และกสทช. เรียกเพิ่มเป็น 3,381.95 ล้านบาทในครั้งนี้

นอกจากนี้ True ยังชี้แจงต่อกรณี ทีโอที ยื่นฟ้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่องละเมิดข้อตกลงในสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ ระบุว่าบริษัทได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งได้มีคำชี้ขาดให้บริษัทชำระเงินค่าผิดสัญญาให้แก่ทีโอที ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 ถึงสิงหาคม 2558 เป็นจำนวน 59,120.65 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยจำนวน 16,978.65 ล้านบาท

แต่บริษัทไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะดำเนินเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยจะยื่นคำร้องต่อศาลที่มีอำนาจภายใน 90 วัน

ที่มา : Settrade, The Standard

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: Iamz
AndroidWindows
on 7 September 2018 - 16:17 #1069479

"ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 ถึงสิงหาคม 2558" -> กันยายน 2544

By: eiken
iPhoneWindows
on 7 September 2018 - 16:17 #1069481

กะใช้ฟรีอะไรขนาดนั้น? แบบนี้ DTAC โดนด้วยก็คงดีมิใช่น้อยเลย :)

By: Golffy
ContributoriPhoneIn Love
on 7 September 2018 - 16:31 #1069487 Reply to:1069481
Golffy's picture

จ่ายไปพันล้านแล้วก็ไม่น่าเรียกฟรีนะ?


@mamuang

By: eiken
iPhoneWindows
on 7 September 2018 - 16:43 #1069490 Reply to:1069487

หมายถึงช่วงคุ้มครองสิครับ

By: Aize
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 7 September 2018 - 17:03 #1069494 Reply to:1069490
Aize's picture

เงื่อนไขของการใช้คลื่นช่วงการเยียวยาคุ้มครองผู้บริโภค คือผู้ให้บริการต้องส่งรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าดำเนินการเพื่อส่งคืนให้กสทช. ก่อนหน้านี้ DPC (AIS) ที่ได้รับการเยียวยาคลื่น 900 ได้จ่ายเงินส่วนนี้ให้กสทช. 627 ล้านบาท และทางกสทช. เรียกเพิ่มเป็น 869 ล้านบาท ขณะที่ทรูจ่ายเงินส่วนนี้ไปแล้วหนึ่งพันล้านบาท และกสทช. เรียกเพิ่มเป็น 3,381.95 ล้านบาทในครั้งนี้


The Dream hacker..

By: eiken
iPhoneWindows
on 7 September 2018 - 18:01 #1069506 Reply to:1069494

อ่านพลาดไปครับ #sorry

By: kicub2
iPhoneAndroid
on 7 September 2018 - 17:00 #1069493 Reply to:1069481

ดีแทคยอมจ่ายหนิ ขอให้คุ้มครอง

By: nessuchan
iPhoneAndroidWindows
on 7 September 2018 - 17:52 #1069502 Reply to:1069493
nessuchan's picture

ลูกค้าที่ต้องคุ้มครอง 9 หมื่นราย ส่วนใหญ่เป็น 2G ด้วย จะให้จ่ายหลักพันล้านน่าจะไม่คุ้ม

By: tanapon000 on 7 September 2018 - 20:10 #1069531 Reply to:1069502
tanapon000's picture

แต่คลื่น850เป็น3Gนิ แปลว่าถึงดับก็ไม่มีผลกับ2G

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 8 September 2018 - 00:45 #1069571 Reply to:1069531
lew's picture

แต่คนอยู่นอกพืืนที่ 1800 เดิมก็ดับได้นะครับ


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: langisser
In Love
on 7 September 2018 - 21:32 #1069547 Reply to:1069502

ไม่น่าถึงพันล้านมั้งครับ เห็นเงื่อนไขบอกว่า จ่าย=(รายได้-ค่าใช้จ่าย)
มีเก้าหมื่นรายคงไม่น่าถึง

By: nessuchan
iPhoneAndroidWindows
on 7 September 2018 - 23:57 #1069569 Reply to:1069547
nessuchan's picture

ถ้ายังเปิดให้ใช้งานอยู่ ก็อาจจะมีบางคนที่มือถือรองรับคลื่นอื่น แต่บางทีก็มาจับสัญญาณ 850 ไม่รู้ว่าเค้าจะคิดราคาตรงนี้ด้วยหรือเปล่า

By: F16
iPhoneWindows PhoneAndroidIn Love
on 7 September 2018 - 17:57 #1069505

ถ่วงไว้นานๆ เผื่อได้ลด เอาไปฝากกินดอกเล่นๆ วันนึงคงได้หลายล้าน

By: animateex
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 7 September 2018 - 19:42 #1069524 Reply to:1069505
animateex's picture

จ่ายช้าก็โดนเรียกดอกเหมือนกัน

By: obnetarena
Windows PhoneWindows
on 8 September 2018 - 06:03 #1069581 Reply to:1069505

ดอกเบี้ยค่าปรับ รู้สึกว่าจะสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากนะครับ

By: K.D.ANGELO
iPhoneAndroidWindows
on 9 September 2018 - 04:32 #1069737
K.D.ANGELO's picture

คำพิพากษาของอนุญาโตตุลาการ อุทธรณ์ไม่ได้นะครับทรู

By: Khow
Windows PhoneAndroid
on 10 September 2018 - 13:02 #1069872 Reply to:1069737

อุทธรณ์ให้เพิกถอนได้แต่ต้องเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทรูอ้างมานั้นไม่พบว่าเข้าเงื่อนไขที่จะขอให้เพิกถอนแต่อย่างใด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2501/2551
คำพิพากษาย่อสั้น
พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 ซึ่งเป็นกฎหมายใช้บังคับขณะพิพาทให้อำนาจอนุญาโตตุลาการที่จะหยิบยกพยานหลักฐานใดขึ้นวินิจฉัยภายในขอบเขตของกฎหมายและสัญญาที่พิพาทกัน ดังนั้น อนุญาโตตุลาการย่อมมีอำนาจที่จะวินิจฉัยได้ว่าหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของผู้ร้องขาดอายุความหรือไม่
พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 22 บัญญัติว่า คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือผู้ชี้ขาดให้เป็นที่สุดและผูกพันคู่กรณี ดังนี้ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการย่อมเป็นที่สุด ส่วนการที่จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่ เป็นไปตาม พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 26 ที่อนุญาตให้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการได้ หากคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการเป็นคำวินิจฉัยที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ปัญหาเรื่องอายุความเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่ไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ร้องจะอุทธรณ์คำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่วินิจฉัยว่าสิทธิเรียกร้องของผู้ร้องขาดอายุความแล้วไม่ได้