Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Instagram ประกาศเพิ่มคุณสมบัติใหม่ เพิ่มความเป็นแอปติดต่อสื่อสารสนทนาระหว่างบุคคลมากขึ้น โดยในหน้า Direct ที่ใช้ส่งข้อความหากันระหว่างผู้ใช้ หากใครกำลังออนไลน์อยู่ในตอนนั้น จะมีปุ่มสีเขียวแสดงอยู่ตรงรูปโปรไฟล์ เพื่อบอกสถานะ

ผู้ใช้งานจะเห็นการแสดงสถานะออนไลน์นี้ ก็ต่อเมื่อคน ๆ นั้นติดตามเรา หรือเราเคย Direct หา นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกซ่อนสถานะออนไลน์ได้ในหน้า Settings ในหัวข้อ Show Activity Status

ก่อนหน้านี้ Instagram ใช้วิธีแสดงสถานะออนไลน์โดยบอกเพียงคน ๆ นั้น ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อใด

ที่มา: Instagram

alt="Instagram"

Get latest news from Blognone

Comments

By: oakkyza
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 20 July 2018 - 10:57 #1061930

ทำตัวเป็น Facebook ไปได้

By: kumpagun
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 20 July 2018 - 12:37 #1061959
kumpagun's picture

ไม่เอา!!!!!!!