Tags:
Node Thumbnail

Timehop แอปย้อนเวลาเพื่อดูโพสต์ในอดีตของโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เปิดเผยว่าเครือข่ายของระบบได้ถูกบุกรุก ทำให้ข้อมูลผู้ใช้งานบางส่วนหลุดรั่วออกไป กระทบกับผู้ใช้ทั้งหมด 21 ล้านคน ซึ่งจนถึงตอนนี้ Timehop ก็ยังตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาอยู่ แต่เพื่อให้ผู้ใช้งานและพาร์ทเนอร์ได้รับทราบสถานการณ์ล่าสุด Timehop ชี้แจงปัญหาล่าสุดว่าเป็นดังนี้

  • ข้อมูลบางส่วนเท่านั้นที่หลุดออกไป แต่มีบางรายที่ข้อมูลสำคัญได้แก่ ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ หลุดออกไปด้วย ซึ่งส่วนนี้กระทบผู้ใช้งาน 22% ของผู้ใช้ทั้งหมด คิดเป็น 4.7 ล้านคน
  • ข้อความส่วนตัว, ข้อมูลที่โพสต์ในโซเชียล และข้อมูล Memories ไม่ได้หลุดรั่วออกไป
  • Timehop ตัดกุญแจเชื่อมต่อเพื่ออ่านข้อมูลโซเชียลมีเดียของผู้ใช้งานทุกคน ผู้ใช้งานจึงต้องให้อนุญาตใหม่อีกครั้ง จึงจะใช้ Timehop ต่อได้
  • Timehop ได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย และฝ่ายกฎหมายเพื่อร่วมตรวจสอบปัญหาดังกล่าวแล้ว

Timehop บอกว่าเริ่มพบปัญหาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม ซึ่งทีมวิศวกรใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 19 นาที จึงสามารถตัดการเชื่อมต่อของผู้บุกรุกได้ทั้งหมด

ที่มา: Timehop

alt="Timehop"

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 9 July 2018 - 14:45 #1059619

ลืมไปเลยว่าเคยใช้แอพนี้