Tags:
Node Thumbnail

WordPress ได้ปล่อยอัพเดตเวอร์ชัน 4.9.6 รอบนี้เป็นการเน้นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เป็นหลักและมีการปรับปรุงการใช้งานเพิ่มเติม ได้แก่

  • รองรับฟีเจอร์และโครงสร้างภายใน WordPress ให้ตอบรับกับกฎ GDPR
  • ผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าใช้ระบบ สามารถแสดงความเห็นและบันทึกข้อมูลเช่นชื่อและอีเมลเก็บลงคุกกี้ของเบราว์เซอร์ได้
  • มีเครื่องมือสร้างหน้า privacy policy ให้อัตโนมัติเพื่อแจ้งผู้ใช้ถึงนโยบายการเก็บข้อมูลของเว็บ
  • export และลบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ โดยข้อมูลนั้นจะรวมถึงการเข้าใช้งานในแต่ละปลั๊กอินด้วย
  • เพิ่ม filter ดู media ที่ตัวเองอัพโหลด
  • เมื่อดูรายละเอียดปลั๊กอินในหน้าผู้ดูแลระบบ จะบอกเวอร์ชัน PHP ขั้นต่ำที่ปลั๊กอินรองรับ
  • TinyMCE อัพเดตเป็นเวอร์ชัน 4.7.11
  • เพิ่ม PHP polyfills เข้าไป

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงบั๊กเพิ่มเติมอีก 95 จุด รวมไปถึงรายการข้างต้นที่ได้กล่าวไว้

อัพเดต WordPress เวอร์ชัน 4.9.6 ได้แล้ววันนี้ ผ่านทางระบบอัพเดตอัตโนมัติหรือ https://wordpress.org/download/

ที่มา : WordPress

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 19 May 2018 - 05:54 #1050314
panurat2000's picture

เก็บลงคุ้กกี้ของบราวเซอร์ได้

คุ้กกี้ => คุกกี้

บราวเซอร์ => เบราว์เซอร์