Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Ripple พยายามผลักดันให้ธุรกิจนำ XRP ไปใช้งานจริงจัง โดยตั้งชื่อโครงการว่า Xpring โดยเน้นสนับสนุนบริษัทที่มีการนำ XRP ไปแก้ปัญหาจริง

Eric van Miltenburg รองประธานอาวุโสของ Ripple ระบุว่าโครงการนี้จะให้การสนับสนุนหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ทุนให้เปล่า, การบ่มเพาะกิจการ, การลงทุน, ไปจนถึงการควบรวมกิจการ โดยมุ่งสนับสนุนธุรกิจที่ต่อยอดจาก XRP Ledger

บริการของ Ripple เองแยกออกเป็นตัวเครือข่าย XRP และซอฟต์แวร์ส่งข้อความระหว่างธนาคาร ที่ผ่านมาการโอนเงินข้ามประเทศนั้นมีการใช้งานซอฟต์แวร์จัดการข้อความ (messaging) อยู่บ้างแต่ยังไม่มีการโอนผ่านเครือข่าย XRP จริงจัง ความพยามครั้งนี้จึงมุ่งไปที่เครือข่าย XRP โดยตรง

ที่มา - Ripple, TechCrunch

No Description

Get latest news from Blognone