Tags:
Node Thumbnail

Twitter ออกประกาศคำเตือนเรื่องความปลอดภัย มีผลกับผู้ใช้งานทุกคน โดยแนะนำให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านทันที เนื่องจากพบบั๊กภายใน ที่มีการเก็บรหัสผ่านไว้โดยไม่ได้แฮช

คำอธิบายของบั๊กนี้ Twitter บอกว่ามีการเก็บล็อกภายใน ที่พบว่าไม่ได้ทำการแฮชรหัสผ่านไว้ ซึ่งบั๊กนี้ได้ถูกแก้ไขไปแล้ว และจากการตรวจสอบก็ไม่พบการหลุดของล็อกดังกล่าว หรือข้อมูลในนั้นถูกนำไปใช้ อย่างไรก็ตาม Twitter ก็คงคำแนะนำให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านในหน้า Settings และไม่แนะนำให้ใช้รหัสผ่านที่ซ้ำกับบริการอื่น

Twitter ยังแนะนำว่านอกจากรหัสผ่านที่แข็งแรงแล้ว ผู้ใช้ควรเปิดยืนยันตัวตนสองขั้นตอนด้วย

ที่มา: Twitter

alt="Twitter"

Get latest news from Blognone