Tags:
Node Thumbnail

อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยธนาคาร Deutsche Bank AG ซึ่งมีสาขาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ได้ส่งคำสั่งโอนเงินผิดพลาดในระหว่างการปรับยอดเงินวางหลักประกันกับบริษัท Clearing House ของตลาดหลักทรัพย์เยอรมันตามปกติ ทำให้เงินจำนวน 28,000 ล้านยูโรถูกโอนออกจากบัญชีของธนาคารเข้าสู่บัญชีหลักประกันดังกล่าว ส่งผลให้มูลค่าหลักประกันทั้งหมดที่ถูกฝากไว้กับ Clearing House อันดับสี่ของโลกแห่งนี้เพิ่มขึ้นกว่า 50%

ถึงแม้ Near Miss Incident (เหตุการณ์ที่ไม่สร้างความเสียหาย แต่ก็อาจจะสร้างได้) ที่เกิดขึ้นนี้จะถูกพบและแก้ไขภายในไม่กี่นาที แต่ก็สื่อให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารฯ เอง โดยเหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี 2014 และธนาคารได้สร้างระบบป้องกันภายใน (เรียกว่า "Bear Trap") ซึ่งควรตรวจพบคำสั่งโอนที่ผิดปกติเช่นนี้และระงับไว้ชั่วคราวแต่เหตุการณ์นี้ก็ยังเกิดขึ้น

เหตุการณ์ลักษณะนี้มักไม่สร้างความเสียหายที่เป็นตัวเงินมากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่จะถูกตรวจพบได้รวดเร็วและสามารถแก้ไขได้ แต่มักกระทบถึงความน่าเชื่อถือของของธนาคารโดยตรง โดยในไทยก็เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายกัน เช่น กรณีลูกค้าฝากเงิน 9,000 บาท แต่เงินเข้าบัญชีกว่า 90,000 ล้านบาทที่ธนาคารกรุงไทย

ที่มา - Bloomberg

alt="Annual General Meeting 2015 / Hauptversammlung 2015"

Get latest news from Blognone

Comments

By: tontpong
Contributor
on 21 April 2018 - 01:20 #1045614

90000 ล้าน ==> 999 ล้าน ?

By: Holy
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 21 April 2018 - 10:27 #1045647 Reply to:1045614
Holy's picture

ในสมุดบัญชีที่แปะไว้คู่กันขึ้นเลขเป็น 90,000 ล้านครับ

By: tontpong
Contributor
on 21 April 2018 - 23:25 #1045751 Reply to:1045647

ดูผ่านๆ แค่สลิป, เหะๆ .. สลิปมี error?

By: gjkllb01
Windows
on 21 April 2018 - 12:32 #1045665

ก็ถอน 90000 ล้านแล้วหนีไปดูไบ

By: pon456123 on 21 April 2018 - 14:34 #1045687

เอาไปซื้อbitcoinแล้วหายเข้ากลีบเมฆ