Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Google เปิดตัวโครงการ Maharat min Google สอนทักษะดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ให้ชาวอาหรับเน้นคนอายุน้อยและผู้หญิง โดยคำว่า Maharat min Google แปลว่า การสร้างความสามารถด้วย Google จุดประสงค์ของโครงการคือ เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลเหล่านี้ให้พร้อมกับตลาดงานในอนาคต

สถิติจาก World Economic Forum ระบุว่า ทักษะอาชีพดิจิทัลยังไม่แพร่หลายนักในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอาหรับเป็นหลัก ซึ่งภายในปี 2020 ทักษะดิจิทัลจะเป็นหนึ่งในห้าทักษาะงานที่ตลาดงานต้องการ

ในโครงการ Maharat min Google มีการฝึกทักษะดิจิทัลแบบส่วนตัวให้กับผู้เรียน และยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ประกอบด้วยบทเรียนมากกว่า 100 บท พร้อมด้วยวิดีโออธิบายทักษะด้านการตลาดดิจิทัล, การทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา โซเชียลมีเดีย อีคอมเมิร์ซ

No Description

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone