Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลนำเสนอแอปพลิเคชั่นสาธิตการทำความเข้าใจภาษาสองอย่าง ได้แก่ เกม Semantris สำหรับการทายคำที่ซอฟต์แวร์ของกูเกิลมองว่าใกล้เคียงกัน, และระบบค้นหา Talk to Books ที่เปิดให้เราค้นหาข้อความในหนังสือได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นคำตรงกับคำค้น

กูเกิลเรียกการใช้งานที่ผู้ใช้ไม่ต้องอาศัยคำที่ตรงกันนี้ว่า "Semantic Experiences" พร้อมกับปล่อยโมเดล Universal Sentence Encoder สำหรับแปลงประโยคภาษาอังกฤษเป็นข้อมูลตัวเลขให้ใช้งานสำหรับโมเดลอื่นๆ เช่น การหาความคล้ายของประโยค หรือการจัดประเภทประโยค

ผมทดสอบ Talk to Books พบว่าโดยทั่วไปผลการค้นหาก็ยังตรงตามคำอยู่เป็นส่วนมาก และหากคำเริ่มซับซ้อนสักหน่อยก็เริ่มได้ผลไม่ตรงนัก แต่สำหรับเกม Semantris ก็พบว่าเล่นได้ค่อนข้างแม่นยำ โดยเราต้องพิมพ์คำที่สื่อถึงคำในบล็อค แต่เขียนไม่เหมือนกัน เพื่อเลือกทำลายบล็อคนั้นๆ

ที่มา - Google Research

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: tanersirakorn
ContributorAndroidUbuntuIn Love
on 16 April 2018 - 23:54 #1044448
tanersirakorn's picture

ชื่อเกม "Semantris" สะกดผิดสามจุด ทั้งในหัวข่าวและในเนื้อข่าวครับ


Blog | Twitter