Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารกลางมาเลเซีย หรือ Bank Negara Malaysia รายงานว่าถูกแฮกเกอร์ปลอมคำสั่งในระบบ SWIFT เพื่อส่งคำสั่งโอนเงิน อย่างไรก็ดีทางธนาคารสามารถหยุดการโอนเงินเหล่านั้นได้ทัน

ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าใครอยู่เบื้องหลังข้อความโอนเงินเหล่านี้ และต้นทางของข้อความมาจากธนาคารใด แต่ทางธนาคารกลางมาเลเซียยืนยันว่าเซิร์ฟเวอร์และเน็ตเวิร์คของธนาคารเองไม่ได้ถูกแฮก

การแฮกธนาคารผ่านเครือข่าย SWIFT มีรายงานครั้งแรกในปี 2016 และหลังจากนั้นธนาคารทั่วโลกก็ถูกโจมตีอยู่เนืองๆ แต่ละครั้งมูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาท

ที่มา - Strait Times

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 5 April 2018 - 12:41 #1042533
KuLiKo's picture

Blockchain ต้องรีบมาละ