Tags:
Node Thumbnail

กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นำโดยผู้อำนวยการ Christine Lagarde ออกมาเผยท่าทีต่อเงินคริปโตเป็นครั้งแรกผ่านบล็อกของ IMF โดยระบุชัดเจนว่าโลกต้องช่วยกันแก้ปัญหาการฟอกเงินผ่านคริปโต และการใช้เงินคริปโตเพื่อการก่อการร้าย

Lagarde ยกกรณีการทลายเว็บไซต์ตลาดมืด AlphaBay ในปี 2017 ที่มีเงินคริปโตมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ หมุนเวียนภายในระบบเพื่อใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ

ข้อเสนอของ IMF คือ "ใช้ไฟสู้กับไฟ" เมื่อการกำกับดูแลเงินคริปโตทำได้ยากเพราะไม่มีศูนย์กลาง ทำให้ IMF เสนอว่าทำระบบกระจายศูนย์ distributed ledger technology (DLT) สู้กลับคืน

No Description

แนวทางของ IMF เสนอให้ทำเครือข่ายเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานในตลาดคริปโต เพื่อเป็นแพลตฟอร์มให้หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเข้ามาตรวจสอบข้อมูลของการซื้อขายได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้งานจะเข้ามาลงทะเบียนและยืนยันตัวตนด้วยลายเซ็นดิจิทัล (รวมถึงเทคโนโลยีระบุตัวตนอื่นๆ เช่น biometric)

อย่างไรก็ตาม แผนการของ IMF จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลการเงินทั่วโลกให้ความร่วมมือ และการพูดคุยกันจะเริ่มในการประชุมของกลุ่มประเทศ G-20 ในเดือนพฤศจิกายน 2018

นอกจากนี้ Lagarde ยังระบุอีกปัญหาของเงินคริปโตที่ต้องแก้ไข คือความเสี่ยงที่เกิดจากมูลค่าที่ไม่แน่นอน (volatility) แต่ก็ยังไม่ระบุว่าจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร

ที่มา - IMF, ภาพจาก Facebook Christine Lagarde

Get latest news from Blognone

Comments

By: Patchan
iPhone
on 15 March 2018 - 10:31 #1038525

กองเชีย เหรียญ เงียบเลยเดี๋ยวนี้

By: Wang_Peter
iPhoneAndroid
on 15 March 2018 - 16:21 #1038575
Wang_Peter's picture

ข่าวนี้ออกปุ๊ป ราคาตกลงทันที
เป็นจังหวะช้อนของหลายๆคน