Tags:
Node Thumbnail

Apple ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยซึ่งจะทำให้ iTunes Store ไม่สนับสนุน Windows XP, Vista และ Apple TV รุ่นแรกอีกต่อไป

แม้พีซีที่ใช้ Windows XP และ Vista จะไม่สามารถใช้งาน iTunes รุ่นที่จะออกใหม่ได้ แต่ยังสามารถใช้รุ่นเก่าได้ต่อไป เพียงแต่จะไม่สามารถใช้บริการ iTunes Store เพื่อทำรายการซื้อ หรือดาวน์โหลดรายการที่เคยซื้อมาเก็บไว้บนเครื่องได้

ส่วน Apple TV รุ่นแรกนั้น ทาง Apple บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัยแล้ว (Obsolete) จึงจะไม่ได้รับอัพเดตให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วย

ที่มา: Apple Support

Get latest news from Blognone