Tags:
Node Thumbnail

ปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโรค มักมาจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าวบนเว็บไซต์ หรือแม้แต่จากบล็อกของผู้เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมาจากการรายงานของทางการจริงๆ ทีมนักวิจัยจาก Harvard Medical School และ Children's Hospital Boston ได้สร้างระบบ HealthMap ซึ่งระบบนี้เป็นการรวบรวมข่าวต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อพล็อตลงบนแผนที่ และช่วยนักวิจัยในการเตรียมพร้อมกับโรคระบาด โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Google

หลักการทำงานของเว็บไซต์นี้ก็คือ จะใช้ crawlers ไปค้นหาข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Google News, ProMED mail (อันนี้เป็นคล้ายๆ เว็บกระจายข่าวของผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบาดครับ) หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ทางการขององค์การอนามัยโลก เป็นต้น หลังจากได้ข่าวมาแล้ว ก็จะทำการจัดแบ่งตามโรคและสถานที่ หลังจากนั้นก็นำมาพล็อตลงบนแผนที่

การใช้ข้อมูลจากแหล่งข่าวนี้เป็นแหล่งที่อาจมีอคติ (bias) เยอะ เช่นข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นเฉพาะข้อมูลที่ได้ลงข่าวเท่านั้น, ข้อมูลบางแหล่งอาจเชื่อถือไม่ค่อยได้, บางรัฐบาลปิดข่าวการระบาด หรือแม้แต่คนรายงานบางครั้งไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรค อย่างไรก็ดีทางด้านผู้วิจัยก็คิดว่าจะพยายามปรับปรุงระบบนี้ต่อไป

ผมว่าอีกอย่างหนึ่งที่ระบบนี้อาจจะต้องพัฒนา คือการสนับสนุนข่าวที่เป็นภาษาต่างๆ มากขึ้น เนื่องจากดูแล้วประเทศไทยเราแทบไม่มีการระบาดของอะไรเลย มีแต่รายงานเฝ้าระวังโรคฉี่หนู ^^" (ซึ่งน่าจะระบาดน้อยกว่าไข้เลือดออกและโรคมือเท้าปากซะอีก) ลองคลิ๊กเข้าไปดูที่ HealthMap ครับ

ที่มา: British Medical Journal, PLoS Medicine, HealthMap

Get latest news from Blognone

Comments

By: veer
Windows PhoneUbuntu
on 10 July 2008 - 21:44 #58144
veer's picture

BioCaster สงสัยคล้ายๆ กันมีภาษาไทยด้วย